هرکی اینو حل کنه Iq بالای 120 داره

منبع: آکاایران

8

1398/5/19

19:48هرکی اینو حل کنه Iq بالای 120 دارههرکی اینو حل کنه Iq بالای 120 (در مبنای 16) داره.

هرکی اینو حل کنه Iq بالای 120 داره

 

هرکی اینو حل کنه Iq بالای 120 داره


 
 هرکی اینو حل کنه Iq بالای 120 داره
هرکی اینو حل کنه Iq بالای 120 دارهپاسخ76-38=38

38/2=19

یکی از اعداد 19 است.

19+38=57

عدد دیگر 57 است.

57/19=3

بنابراین جواب سوال عدد 3 است.


مطالب مشابه