آیه 114 سوره مائده

منبع: آکاایران

2

1398/5/25

09:27


نتیجه استخاره :  

انجام بده

 
توضیح:  

به هدف و ممقصودت خواهی رسید.

 
سوره:  

مائده

 
آیه:  

114

 
صفحه:  

127 

 
 
سوره المائدة مشتمل بر 120 آیه - سوره شماره 5

استخاره

مطالب مشابه