به گزارش پرداد و به نقل از ام اس ان / یک زن کانادایی در حالی که جعبه ای از نارنجک در دست داشت وارد اداره پلیس شهر دیترویت شده و ادعا کرد که آنها را در حیاط خانه اش پیدا کرده است.
اقدام زن
این باعث شد دقایقی پاسگاه پلیس تخلیه و خیابان های منتهی به پاسگاه نیز بسته شود . گروه خنثی سازی بمب با حضور در ادارپلیس ، اقدام به خنثی کردن آنها کرد.
سخنگوی اداره پلیس اظهار داشت : " ما نمی دانستیم چه نوع نارنجکی به اداره آورده شده بود به همین دلیل اداره را تخلیه و خیابان های منتهی به آن را دقایقی مسدود کردیم ."