برتری
ن ها: در این آلبوم،تصاویر بسیار جالب و البته گیج‌کننده‌ای را مشاهده می‌کنید که هنرمندی به نام «مارکوس استادمن» از نمای بیرونی ساختمان‌ها و راه‌پله‌های آنها برداشته و ثبت کرده است.

بیشتر این عکس‌ها از نمای پایین گرفته شده‌اند تا چشم‌انداز مبهوت‌کننده برای بیننده ایجاد شود. با نگاه به این عکس‌ها تصور می‌کنید که ساختمان‌ها در حال حرکت هستند. البته ذکر این مساله لازم است که برخی از عکس‌ها کمی دستکاری و روتوش شده‌اند تا بهتر و عمیق‌تر توهمات بصری را به بیننده القا کنند.,معماری‌های سرگیجه‌آور +عکس دکوراسیون,معماری,مقالات معماری,معماری‌های سرگیجه‌آور +عکس دکوراسیون,معماری,مقالات معماری,معماری‌های سرگیجه‌آور +عکس دکوراسیون,معماری,مقالات معماری,معماری‌های سرگیجه‌آور +عکس دکوراسیون,معماری,مقالات معماری,معماری‌های سرگیجه‌آور +عکس دکوراسیون,معماری,مقالات معماری,معماری‌های سرگیجه‌آور +عکس دکوراسیون,معماری,مقالات معماری,معماری‌های سرگیجه‌آور +عکس دکوراسیون,معماری,مقالات معماری,معماری‌های سرگیجه‌آور +عکس دکوراسیون,معماری,مقالات معماری,معماری‌های سرگیجه‌آور +عکس دکوراسیون,معماری,مقالات معماری,معماری‌های سرگیجه‌آور +عکس دکوراسیون,معماری,مقالات معماری,معماری‌های سرگیجه‌آور +عکس دکوراسیون,معماری,مقالات معماری,معماری‌های سرگیجه‌آور +عکس دکوراسیون,معماری,مقالات معماری,معماری‌های سرگیجه‌آور +عکس دکوراسیون,معماری,مقالات معماری