Thiethylperazine

Thiethylperazine

Thiethylperazine

تی اتیل پرازین

طبقه بندی مارتیندل : آنتی هیستامین ها

موارد مصرف تی اتیل پرازین

تی اتیل پرازین یکی از مشتقات فنوتیازین با یک حلقه جانبی piperazine و یک آنتی هیستامین آرام بخش می باشد که در کنترل حالات تهوع و استفراغ مرتبط با اعمال جراحی و درمان سرطان ها کاربرد دارد. هم چنین در درمان سرگیجه و بیماری حرکت کاربرد دارد اگرچه در مورد تأثیر آن در این موارد شک هایی وجود دارد. این دارو به فرم های maleate و malate تجویز می گردد که دوزهای تجویزی بر اساس نمک مناسب بیان می شوند. 10 میلی گرم Thiethylperazine maleate تقریباً معادل با mg53/10 فرم malate دارو می باشد. فرم maleate در دوزهای معمول mg 10 تا حد 3 بار در روز به صورت خوراکی تجویز می گردد و هم چنین به صورت مقعدی استفاده می گردد. تجویز این دارو در مورد کودکان توصیه نمی شود.

عوارض جانبی تی اتیل پرازین

به طور کلی همانند آنتی هیستامین های آرام بخش.

تداخلات دارویی تی اتیل پرازین

به طور کلی همانند آنتی هیستامین های آرام بخش.

.