پژوهشگران به مبتلایان به سرطان توصیه می کنند از مصرف خودسرانه مکمل های آنتی اکسیدان اجتناب کنند.

جدیدترین شماره نشریه پزشکی انستیتو ملی سرطان نوشت : مصرف خودسرانه و بی رویه مکمل های آنتی اکسیدان نظیر ویتامین های سی ، ئی و بتاکاروتن گاه در درمان بیماران سرطانی تداخل ایجاد می کند.

پژوهشگران با تحلیل نتایج مطالعات پیشین که تاثیر آنتی اکسیدان ها را بر مبتلایان به سرطان بررسی کرده بودند متوجه شدند ، مصرف خودسرانه این مکمل ها گاه تاثیر شیوه های درمانی به ویژه پرتودرمانی یا رادیوتراپی را در بیماران کاهش می دهد که این امر ممکن است به کاهش طول عمر بیمار بیانجامد.

البته محققان با توجه به نتایج ضد و نقیضی که در این ارتباط وجود دارد ، تحقیقات تکمیلی را ضروری می دانند.