اس ام اس فلسفی سال 94

منبع: آکاایران

1

1398/5/25

13:25


اس ام اس فلسفی سال 94

اس ام اس فلسفی سال 94

آکاایران: اس ام اس فلسفی سال 94

اس ام اس فلسفی و دلپذیر

اس ام اس های فلسفی ناب

اس ام اس های فلسفی و نوین

 

♣♣♣اس ام اس فلسفی سال 94♣♣♣

 

برای کسی که شگفت زده ی خود نیست

معجزه ای موجود نیست

اشنباخ

 

♣♣♣اس ام اس فلسفی سال 94♣♣♣

 

آرامش ، زن دل انگیزی است که

در نزدیکی دانایی منزل دارد

اپیکارموس

 

♣♣♣اس ام اس فلسفی سال 94♣♣♣

 

هیچ چیزدر زیر خورشید زیباتر از بودن در زیر خورشید نیست

باخ من

 

♣♣♣اس ام اس فلسفی سال 94♣♣♣

 

تنها آرامش و سکوت سرچشمه ی نیروی لایزال است

داستایوفسکی

 

♣♣♣اس ام اس فلسفی سال 94♣♣♣

 

علت هر شکستی

عمل کردن فاقد فکر است

الکس مکنزی

 

♣♣♣اس ام اس فلسفی سال 94♣♣♣

 

هنر

کلید فهم زندگی است

اسکار وایله

 

♣♣♣اس ام اس فلسفی سال 94♣♣♣

 

برده یک ارباب دارد

اما جاه طلب به تعداد افرادی که به او کمک می کنند

بردیر فرانسوی

 

♣♣♣اس ام اس فلسفی سال 94♣♣♣

 

روند رشد، پیچیده و پر زحمت است

و در درازای عمر ادامه دارد

اسکات پک

 

♣♣♣اس ام اس فلسفی سال 94♣♣♣

 

در جستجوی نور باش

نور را می یابی

آرنت

 

♣♣♣اس ام اس فلسفی سال 94♣♣♣

 

نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی

بلکه فقط باید سعی کنی خسته آور نباشی

هیلزهام

 

♣♣♣اس ام اس فلسفی سال 94♣♣♣

 

هر قدر به طبیعت نزدیک شوی

زندگانی شایسته تری را پیدا می کنی

نیما یوشیج

 

♣♣♣اس ام اس فلسفی سال 94♣♣♣

 

زیبائی در فرا رفتن از روزمره گی هاست

ورنر هفته

 

♣♣♣اس ام اس فلسفی سال 94♣♣♣

 

تغییر دهنرگان اثر گذار در جهان

کسانی هستند که بر خلاف جریان شنا می کنند

والترنیس

 

♣♣♣اس ام اس فلسفی سال 94♣♣♣

 

اگر دریچه های ادراک شسته بودند

انسان همه چیز را همان گونه که هست می دید : بی انتها

بلیک

 

♣♣♣اس ام اس فلسفی سال 94♣♣♣

 

هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید

زیرا در عمل خواهید دید که همیشه وقت کم و کوتاه است

فرانکلین/پورتال فراناز

.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو