شما می توانید از روشی که ما در زیر پیشنهاد می دهم استفاده کرده و موهای دم اسبی معمولی خود را ارتقاء دهید، به این منظور با دنبال کردن چند ترفند ساده می توانید دم اسبی پرپشت تر و بلندتریدرست کنید حتی اگر دم اسبی را بالای سر ببندید.

آکاایران: ترفند داشتن موی دم اسبی پرپشت و زیبا

وسایل مورد نیاز:

کش مو

• کلیپس مو

• شانه و یا برس

اسپری مو

• سنجاق مویی

ترفند داشتن موی دم اسبی پرپشت و زیبا -آکاترفند داشتن موی دم اسبی پرپشت و زیبا -آکا

1. از قسمت پشت گوش ها موها را تقسیم کنید به شکلی که همانند تصویر موها به دو قسمت تقسیم شوند.

ترفند داشتن موی دم اسبی پرپشت و زیبا -آکاترفند داشتن موی دم اسبی پرپشت و زیبا -آکا

2. با کلیپس ، موهای قسمت جلو را ببندید تا جلو دستتان را نگیرد.

3. موهای قسمت پشت مو را در قسمت بالای سر دم اسبی کرده و با کش ببندید. به آنها اسپری مو بزنید.

ترفند داشتن موی دم اسبی پرپشت و زیبا -آکاترفند داشتن موی دم اسبی پرپشت و زیبا -آکا

4. کلیپس جلو مو را برداشته و برای حجم دادن به آنها، موها را پوش دهید و مقدار کمی اسپری مو بزنید.

ترفند داشتن موی دم اسبی پرپشت و زیبا -آکاترفند داشتن موی دم اسبی پرپشت و زیبا -آکا

5. موهای جلو سر را جمع کرده و به عقب به سمت تاج موها ببرید. یک دم اسبی درست به دور دم اسبی زیرین ایجاد کنید، به طوری که تنها یک دم اسبی دیده شود.به جای آنکه موها را محکم به عقب بکشید، مقداری را همان جلو نگه داشته و اجازه دهید قسمتی از موهای پوش داده شده ، به موهای جلو حجم دهند. سپس با کش مو ببندید.

ترفند داشتن موی دم اسبی پرپشت و زیبا -آکاترفند داشتن موی دم اسبی پرپشت و زیبا -آکا

6. در صورت نیاز می توانید موها را شل ببندید و سپس موهای بیرون مانده را با انگشتان به داخل موها برده و سپس با اسپری مو آنها را در سر جایشان ثابت نگه دارید. این کار را تا جایی ادامه دهید که از شکل آن راضی شوید.

ترفند داشتن موی دم اسبی پرپشت و زیبا -آکاترفند داشتن موی دم اسبی پرپشت و زیبا -آکا

7. برای مرتب کردن بیشتر، یک نوار از موهای دم اسبی را برداشته و به دور کش بپیچید تا کش پنهان شود. با استفاده از سنجاق مویی محکم کرده و درانتها به کل موها اسپری مو بزنید.

ترفند داشتن موی دم اسبی پرپشت و زیبا -آکاترفند داشتن موی دم اسبی پرپشت و زیبا -آکا

ترفند داشتن موی دم اسبی پرپشت و زیبا -آکاترفند داشتن موی دم اسبی پرپشت و زیبا -آکا

دم اسبی بلند شما حاضر شد، می توانید دم اسبی را مانند تصویر صاف نگاه داشته و یا آن را پوش دهید تا حجیم تر شود و یا آنها را با بابلیس کمی فر کنید و سپس اسپری مو بزنید.

ترفند داشتن موی دم اسبی پرپشت و زیبا -آکاترفند داشتن موی دم اسبی پرپشت و زیبا -آکا

.