علت ازدواج ناموفق چیست ؟ قبل از ازدواج حتما بخوانید

منبع: آکاایران

3

1398/5/25

11:12


علت ازدواج ناموفق چیست ؟ قبل از ازدواج حتما بخوانید

چگونه همسر مناسب انتخاب کنیم , علت ازدواج ناموفق چیست , بررسی مشکلات زناشویی که باعث طلاق و جدایی می شود

یکی از ترسناک ترین مسائلی است که امکان دارد برای ما اتفاق بیفتد و زمان زیادی را صرف میکنیم تا از وقوع آن جلوگیری کنیم اما باز هم بسیاری از ما این اشتباه مشترک را انجام میدهیم؛ ازدواج با فردی اشتباه!

آکاایران: علت ازدواج ناموفق چیست ؟ قبل از ازدواج حتما بخوانید

بخشی از این مشکلات به این دلیل است که وقتی سعی میکنیم به فردی نزدیک شویم، مجموعهای از عیوب و کاستی ها بروز میکند. دیگران تا زمانی خوب به نظر میرسند که زیاد به آنها نزدیک نشویم. در جامعه ای خودشناس تر و آگاه تر از ما اولین سؤال در اولین مسلما شام زناشویی این خواهد بود؛ چرا اینقدر عیب و ایراد داری؟! ما انسانها عادات مختلفی داریم. برخی مان هنگامی که با مخالفت دیگران مواجه میشویم عصبی خواهیم شد، برخی مان تنها زمانی آرامش پیدا میکنیم که در حال کار کردن باشیم و بعضی از ما فقط وقتی آرام پیدا میکنیم که پاسخ شوخی و طعنه دیگران را بدهیم. مشکل اینجاست که پس از ازدواج به ندرت به پیچیدگی های شخصیتی به سرزنش شریک زندگی خود به خاطر خود دقیق میشویم و صرفا کاستی ها میپردازیم. شریک زندگی ما نیز چندان به خود آ گاهی ندارد. ما نیز برای شناخت او باید زمان و تلاش زیادی کنیم. با اقوام او دیدار میکنیم، عکسهایش را نگاه میکنیم و با هم دانشگاهی هایش دیدار خواهیم کرد. همه اینها به ما تلقین میکند که وظیفه خود در شناخت اینگونه نیست.

او را کامل انجام دادهایم در صورتی که واقعا پیش از این دلایل ازدواجها خاصتر و عجیبتر بودند. خانواده طرف مقابل تجارتی پرسود دارد، پدرش مسوولیتی مهم در شهر دارد یا خودش صاحب زمینی بزرگ است و میتواند از شما به خوبی محافظت کند. نتیجه چنین ازدواجهایی، تنهایی، خیانت، شکستن قلبها و شنیدن صدای مرافعه و گریه از لای درها بود. درواقع این ازدواجها نه بر پایه دلایل منطقی بلکه بر پایه مصلحتها، سودهای مادی و غرور ناشی از جایگاه هر فرد بود. از این رو در چند دهه اخیر ازدواجی متفاوت پدید آمد که عامل اساسی شکل گیری آن، احساس طرفهای مقابل نسبت به همدیگر است.

در این نوع ازدواج دو طرف با اصرار سیری ناپذیر غریزه های خود روبه رو هستند که جز با وصال عطش آن فرو نمی خوابد و البته در کنه وجود خود باور دارند که این احساس خود دلیلی است بر درستی کار آنها. اما ا گرچه ما معتقدیم هدفمان از ازدواج، رسیدن به شادی و خوشی در با ازدواج برای ما به وقوع میپیوندد اوضاع را زندگی است، آنچه واقعا پیچیده تر از آن میکند که فکرش را کرده ایم.

بهترین گزینه منطبقترین گزینه نیست

ما در خیال خود پس از ازدواج به دنبال آن هستیم که به شادی دوران کودکی خود که برایمان بسیار مطبوع بود دوباره دست پیدا کنیم. ما با فردی اشتباه ازدواج میکنیم چرا که نمیتوانیم نسبت درستی میان دوست داشتن و احساس شادی برقرار کنیم. علاوه بر این، اشتباه ما به خاطر تنها بودن ما نیز هست. درواقع وقتی به نهایت احساس تنهایی میرسیم، چارچوب ذهنی ما نسبت به فرد مناسب ازدواج شکل میگیرد و همین مساله کار را خراب میکند. اما دلیل دیگر اشتباه ما در انتخاب فردی که میخواهیم با او ازدواج کنیم تصور ما از دائمی و بالا انقطاع بودن لذت حاصل از آشنایی با شریک زندگیمان است.

 روابط جنسی دوران عقد

علت ازدواج ناموفق چیست ؟ قبل از ازدواج حتما بخوانید

تصور ما از ازدواج، امتداد احساس خوشایند اولین شام ازدواج در رستورانی گرانقیمت یا یکی از سواحل خوش آب و هواست. ما ازدواج میکنیم تا این حس خوشایند امتداد پیدا کند اما شکست میخوریم. درواقع هیچ رابطه دائمی میان ازدواج و این حس خوشایند نیست و دردسرها نیز کمکم به ما سر خواهند زد.

ممکن است ازدواج به جای شام و مسافرتهای گرانقیمت به خانهای کوچک در حاشیه شهر با بچه هایی قد و نیم قد تبدیل شود. ما باید نگاه رمانتیک خود به ازدواج را با نگاهی تراژیک به آن عوض کنیم.

همه شرکای زندگی همه انسانها، مانند خود آنها میتوانند عصبانی شوند، ناامید شده یا آزرده شوند و بر سر دیگری فریاد بزنند. هیچ یک از اینها به معنی بی معنی بودن و اشتباه بودن ازدواج نیست.

حتی هیچ یک از آنها نشانهای از غیرمعمولی بودن طرف مقابل نخواهد بر بود. از این نظر، بهترین فرد برای ازدواج با ما فردی نیست که کاملا ما منطبق باشد، که البته این امری محال است، بلکه فردی است که میتواند هنگام بروز تفاوتها با ما به گفت و گو بنشیند. درواقع سازگاری دوطرفه، نه پیش شرط ازدواج بلکه نشانه درست بودن نگاه ما به ازدواج پس از به وقوع پیوستن آن است.

مطالب مشابه