وقتی مرد میگوید « به تو تلفن خواهم کرد » منظورش چیست؟

منبع: آکاایران

3

1398/5/25

11:13


وقتی مرد میگوید « به تو تلفن خواهم کرد » منظورش چیست؟

«به تو تلفن خواهم کرد»، منظور خاصی ندارد. زن نباید حرف او را تفسیر و موشکافی کند. باید وانمود کند چیزی نشنیده است. اغلب زنانی که ما می شناسیم

وقتی مرد می گوید: «به تو تلفن خواهم کرد»، منظور خاصی ندارد. زن نباید حرف او را تفسیر و موشکافی کند. باید وانمود کند چیزی نشنیده است. اغلب زنانی که ما می شناسیم، تاکید فراوانی بر این جمله میکنند و خود را سخت آزار می دهند، در حالی که این جمله هیچ مفهومی ندارد. زنان به خود یا به دوستان شان می گویند: «او گفت که به من تلفن میزند، منظورش این بود که مرا دوست دارد و به من تلفن خواهد کرد، یا مرا دوست ندارد و تلفن نمی زند؟ یا شاید هنوز مطمئن نیست…» لطفا خودتان را با این افکار آزار ندهید. این جمله معنای خاصی ندارد. او هنگام ترک شما، برای آنکه چیزی گفته باشد، این جمله را به زبان آورده است.

آکاایران: وقتی مرد میگوید « به تو تلفن خواهم کرد » منظورش چیست؟

وقتی مرد میگوید « به تو تلفن خواهم کرد » منظورش چیست؟

تا اینجا همه چیز روبه راه است: تماس بعدی

نخستین ملاقات انقدر لذت بخش بود که ….

تا اینجا همه چیز روبه راه است. شما پس از این ملاقات خاطره انگیز به خانه باز می گردید. با خود فکر می کنید چه دیدار خوبی بود. او مردی باهوش و جذاب بوده و بارها شما را خندانده است و تمام بعدازظهر با علاقه و اشتیاق فراوان به تمام حرفهای شما توجه کرده است. با آنکه از آشنایی تان فقط بیست و چهار ساعت می گذرد، اما با او احساس نزدیکی می کنید و مجذوبش شده اید. هنگام خداحافظی، شما گریه تان گرفته است و احساس کرده اید که به او علاقه مند شده اید، اما خونسردی خود را حفظ کرده اید. او گفته است به شما تلفن می کند. ساعتی بعد، به بهترین دوستتان تلفن می کنید و او را در جریان کل ماجرا قرار می دهید. شما نمی توانید برای شنیدن مجدد صدای او انتظار بکشید. دو شب در خانه میمانید تا وقتی تلفن زد، خانه باشید. بعد اتفاقی باورنکردنی میافتد. او تلفن نمی زند، پیغامی نمی گذارد و حتی یک بار هم زنگ نمی زند که قطع کند. تا دو هفته شما این سؤال را بارها و بارها از خود می پرسید: «چرا او تلفن نکرد؟»

چرا او دیگر به من تلفن نکرد؟

تقریبا تمام زنانی که نخستین دیدارشان با مردی تبدیل به آخرین دیدار می شود، این سؤال را از خود می پرسند. وقتی با مرد مورد علاقه تان لحظات خوب و شادی را می گذرانید، اما او دیگر به شما تلفن نمی کند، معمایی پیچیده در ذهنتان مطرح می شود. حقیقت این است که زوج هایی که با هم ملاقات می کنند، شاید در یک زمان و مکان معین در کنار هم باشند، اما تجربیات و افکارشان کاملا متفاوت است. ممکن است زن با مرد احساس نزدیکی کند و عمیقا به او علاقه مند شود، در حالی که مرد به نامزد سابق زن فکر می کند. ممکن است زن فکر کند کار خوبی کرده که خود را خونسرد و بی اعتنا نشان داده است، در حالی که این رفتار او سبب شده مرد بترسد و فکر کند که آن زن علاقه ای به او ندارد. زنان و مردان در ارتباط با هم اغلب دچار سوء تعبیر می شوند و بنابراین ارتباطشان را قطع می کنند. چرا مرد دیگر تلفن نمی کند؟ علتش را در این بخش توضیح می دهیم.

.

مطالب مشابه