پز تازه‌ی مجازی: بچه‌ها را به مدرسه نفرستید! + عکس

پز تازه‌ی مجازی: بچه‌ها را به مدرسه نفرستید! + عکس


31

1398/6/25

01:26


مجید حسینی نژاد از موفق ترین مدیران استارت آپی، توئیتی کرد که در ادامه می بینید، اصل محتوا این بود که مدرسه رفتن بچه ها کار بیهوده‌ای است و خلاقیت‌کُش، کاربران مجازی اما موجی از واکنش نشان دادند که در مخالفت با حرف حسینی نژاد بود.

پز تازه‌ی مجازی: بچه‌ها را به مدرسه نفرستید! + عکس

مجید حسینی نژاد در توئیتر خود نوشت:

پز تازه‌ی مجازی: بچه‌ها را به مدرسه نفرستید! + عکس

توئیت کاربران مجازی در مخالفت با حرف حسینی‌نژاد را بخوانید:

پز تازه‌ی مجازی: بچه‌ها را به مدرسه نفرستید! + عکس

پز تازه‌ی مجازی: بچه‌ها را به مدرسه نفرستید! + عکس

پز تازه‌ی مجازی: بچه‌ها را به مدرسه نفرستید! + عکس

 

تصویری


ویدئو