خالکوبی دست عاملان تیراندازی در محله نازی آباد تهران + عکس

خالکوبی دست عاملان تیراندازی در محله نازی آباد تهران + عکس


12

1398/8/20

00:09


در حاشیه دستگیری عاملان تیراندازی محله نازی آباد و اعضای باند تهیه و توزیع مواد مخدر توسط پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ

خالکوبی دست عاملان تیراندازی در محله نازی آباد تهران + عکس

خالکوبی دست عاملان تیراندازی در محله نازی آباد تهران + عکس

خالکوبی دست عاملان تیراندازی در محله نازی آباد تهران + عکس

خالکوبی دست عاملان تیراندازی در محله نازی آباد تهران + عکس

خالکوبی دست عاملان تیراندازی در محله نازی آباد تهران + عکس

تسنیم

تصویری