توئیتر یک توئیت آشنا را به دلیل خشونت حذف کرد

منبع: برترین ها

6

1398/9/5

07:58


شبکه اجتماعی توییتر یک توئیت حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور را که نوعی تهدید تلویحی معترضان به گرانی بنزین بود را حذف کرد.

برترین‌ها: شبکه اجتماعی توییتر یک توئیت حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور را که نوعی تهدید تلویحی معترضان به گرانی بنزین بود را حذف کرد.

آشنا در توئیتر خود نوشته بود: 

توئیتر یک توئیت آشنا را به دلیل خشونت حذف کرد

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو