حمایت وزیر ارشاد احمدی‌نژاد از قطعی اینترنت

منبع: برترین ها

4

1398/9/5

08:00


حسینی؛ وزیر ارشاد احمدی‌نژاد با انتشار توئیتی از ادامه محدودیت در دسترسی به اینترنت حمایت کرد.

برترین‌ها: حسینی؛ وزیر ارشاد احمدی‌نژاد با انتشار توئیتی از ادامه محدودیت در دسترسی به اینترنت حمایت کرد.

او نوشت: 

حمایت وزیر ارشاد احمدی‌نژاد از قطعی اینترنت

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو