عملیات پاکسازی جزیره خارگ از آلودگی نفتی + عکس

13

1398/9/5

23:24


تصاویری از عملیات پاکسازی جزیره خارگ از آلودگی نفتی را مشاهده می کنید.

عملیات پاکسازی جزیره خارگ از آلودگی نفتی + عکس

عملیات پاکسازی جزیره خارگ از آلودگی نفتی + عکس

ایسنا

تصویری


ویدئو