کارشناسِ قرآنیِ خشن عذرخواهی کرد

منبع: برترین ها

14

1398/9/13

15:31


کارشناس قرآنی که توصیه‌ای خشن از قرآن برای برخورد با معترضین در تلویزیون ارائه کرده بود، در همان برنامه عذرخواهی کرد و گفت دچار برداشت اشتباه و لغزش شده است!

برترین‌‎ها: کارشناس قرآنی که توصیه‌ای خشن از قرآن برای برخورد با معترضین در تلویزیون ارائه کرده بود، در همان برنامه عذرخواهی کرد و گفت دچار برداشت اشتباه و لغزش شده است!

کارشناسِ قرآنیِ خشن عذرخواهی کرد

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو