اولین دوره المپیک زمستانی کجا برگزار شد؟

منبع: همگردی

9

1398/9/13

16:18


این عکس از روستای شامونی در فرانسه به ثبت رسیده است. این روستای زیبا بسیار معروف است و دلیل این معروفیت میزبانی بازی های المپیک زمستانی در اولین دوره است. یعنی درست بازی های المپیک زمستانی در سال 1924. سفر به فرانسه و گشت و گذار در این روستا خالی از لطف نیست.

روستای شامونی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو