حکم دادگاه در پی اشتغال یک زن در محیط مردانه

منبع: برترین ها

20

1398/3/22

08:07


در پی شکایت یک مرد از همسرش به دلیل اشتغال در یکی از مراکز معاینه فنی که محیطی مردانه دارد، دادگاه پس از شنیدن اظهارات دو طرف به نفع زن شاغل در این مرکز رای داد.

برترین‌ها: ‏در پی شکایت یک مرد از همسرش به دلیل اشتغال در یکی از مراکز معاینه فنی که محیطی مردانه دارد، دادگاه پس از شنیدن اظهارات دو طرف به نفع زن شاغل در این مرکز رای داد.

همسر این زن دلیل شکایت خود را اینگونه عنوان کرد که این شغل خلاف حیثیت اجتماعی و خانوادگی اوست و منجر به اخلال در وظیفه تربیت فرزندش از سوی همسرش خواهد شد!

در نهایت دادگاه تجدیدنظر، حق کار و انتخاب شغل را از حقوق بنیادین بشر خواند و به نفع زن رای داد.

تصویری از رای دادگاه در این رباطه را ببینید:

حکم دادگاه در پی اشتغال یک زن در محیط مردانه

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو