آتش گرفتن رقاص وسط مسابقه رقص ! + عکس

منبع: نمناک

21

1398/3/22

12:18


در ایالت نوادای آمریکا در مسابقه رقص با آتش اتفاق وحشتناکی برای شرکت کننده رقاص افتاد و پاهایش در اثر آتش سوخت.

آتش گرفتن رقاص وسط مسابقه رقص ! + عکس

سوختن رقاص وسط اجرای رقص !

هر ساله مراسمی با عنوان رقص با آتش در برخی از کشورهای جهان برگزار می شود و امسال هم طبق روند این مراسم برگزار شد ولی اتفاقی که امسال در جریان برگزاری افتاد باعث شد تا این مراسم از نمایی دیگر جلب توجه کند آنهم خطری که حین اجرا متوجه شرکت کنندگان است غ تصاویری که در این بخش از سرگرمی نمناک مشاهده می کنید به خوبی گویای ماجرایی است که در ادامه خواهید خواند.

سوختن مرد رقاص

مراسم در منطقه پهرامپ ایالت نوادای آمریکا درحال اجرا بود که شرکت کننده ناگهان دچارحادثه شد ، آتشی که در دست داشت به آویزهای پایش گرفت و به سرعت ان را شعله ور کرد و پیش روی آتش در چند ثانیه رقاص مرد را به وحشت انداخت .

حاضرین در صحنه برای کمک به او نزدیک امدند اما درهمان زمان موفق به کمک او نشدند که همین تاخیر منجربه آسیب بیشتر به رقاص شد اما در نهایت با کمک آنها مرد نجات پیدا کرد و آتش خاموش شد ولی به هرحال سوختگی هایی روی پوست او ایجاد شدند که توسط نیروی اورژانس تحت درمان قرار گرفت.

آتش گرفتن رقاص

تصاویری هرچند نگران کننده ولی از نمایی دیگر برای برخی سوژه خنده که با کامنت های طنز کاربران همراه شد ؛ برخی نوشتند که رقص چه سنخیتی با تو دارد که حالا این نوع خطرناکش را امتحان کرده ای برخی هم معتقد بودند که این شرکت کننده مرد بودن را با همین ناتوانی در اجرای رقص نشان داده است .

رقاصی که هنگام اجرا در مسابقه رقص سوخت!

تصویری


ویدئو