پاسخ قاضی مسعودی مقام به ادعای هادی رضوی

منبع: برترین ها

34

1398/3/22

12:48


قاضی مسعودی مقام به ادعای هادی رضوی، متهم پرونده بانک سرمایه پاسخ داد.

خبرگزاری ایسنا: قاضی مسعودی مقام به ادعای هادی رضوی، متهم پرونده بانک سرمایه پاسخ داد.

 
در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید
 

پاسخ قاضی مسعودی مقام به ادعای هادی رضوی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو