سردار سلیمانی: چه آمریکا، چه سعودی، چه هر الاغ دیگری بخواهد کاری انجام دهد، نمی‌تواند

منبع: برترین ها

53

1398/4/5

01:11


ویدئوی صحبت های سردار سلیمانی در مقابل تهدیدات آمریکا و سعودی را ببینید.

برترین ها: ویدئوی صحبت های سردار سلیمانی در مقابل تهدیدات آمریکا و سعودی را ببینید.

در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

سردار سلیمانی: چه آمریکا، چه سعودی، چه هر الاغ دیگری بخواهد کاری انجام دهد، نمی‌تواند

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو