در ادامه مبحث مدار ارسال اطلاعات توسط کامپیوتر باید به بررسی 2 IC دیگر بپردازیم آی سی CDP6402 و آی سی  Max232

آی سی CDP6402

 

Pin1 Vdd 5V ،Pin2 NC Not connected،Pin3 GND Ground

Pin4 PRD Reciver Register Disable،

Pin5:12 RBR8:RBR1 Reciver Buffer Register،Pin13 PE Parity Error،Pin14 FE Framing Error

Pin16 SFD Status Flag Disable، Pin15 OE Overrun ،Pin17 RRC Reciver Register Clock

Pin18 nDRR Data Reciver Reset،Pin19 ِDR Data Recived،Pin20 PRI Reciver Register In

Pin21 MR Master Reset،Pin22 TBRE Transmit Buffer register Empty

Pin23 nTBRL Transmitter Buffer Load

Pin24 TRE Transmitter Register Empty،Pin25 TRo Transmitter Register Out

Pin26:33 TBR8:TBR1 Transmitter Buffer Registe

Pin34 CRL Control Register Load،Pin35 PI Parity Inhibit،Pin36 Stop Bit Select

Pin37:38 CLS2:CLS1 Character length Select ،Pin39 EPE Even Parity Enable

Pin40 TRC Transmiter Register Clock

توضیح مدار:

اگر پایه 4 این آی سی HIGH یا یک باشد خروجی به صورت High Impedance می باشد و شما کاراکتری بر روی LCD مشاهده نخواهید کرد به همین خاطر در نقشه این پایه زمین شده است پایه های 5 تا 12 bus یا محل ارسال اطلاعات به LCD می باشد.

پایه 13 مربوط به Error parity است که در این جا اگر به برنامه توجه کنید  می بینید که از parity در ارسال استفاده نشده است به همین خاطر این پایه و همچنین پایه های 14 و 15 که در ارسال و دریافت در برنامه لحاظ نشده اند به صورت not connect هستند پایه 16 نیز اگر high باشد باعث می شود پایه های PE, FE, OE, DR به صورت High Impedance باشند و LCD موردی را نشان ندهد پایه 17 و 40 نیز مربوط به تعیین baud Rate است که در جای خود به آن اشاره شد پایه 20 مربوط به دریافت سریال از طریق پورت سریال است در واقع هر کاراکتری که شما تایپ می کنید اطلاعاتش بر روی این پایه قرار می گیرد پایه 21 نیز مربوط به reset آی سی است که قبل از دادن تغذیه به آی سی می بایست این پایه زمین شده باشد.

پایه های 37 و 38 طول کاراکتر انتقالی را نشان می دهند که در برنامه این طول 8 معرفی شده است به همین خاطر پایه های 37و 38 که CLS1 و CLS2 نامیده می شوند هر دو به مثبت ولتاژ متصل شده اند اگر CLS1 و CLS2 هر دو زمین باشند طول کاراکتر انتقالی 5 بیت خواهد بود اگر CLS1 به مثبت ولتاژ متصل باشد و CLS2 به زمین طول کاراکتر انتقالی 6 خواهد بود اگر CLS1 زمین باشد و CLS2 به مثبت ولتاژ متصل باشد طول کاراکتر انتقالی 7 بیت و اگر هر دو به مثبت ولتاژ متصل باشند طول کاراکتر انتقالی 8 خواهد بود این مسئله در برنامه نیز قابل دیدن است.

 

آی سی max232

CDP6402

این آی سی را جهت ارسال و دریافت استاندارد RS232 به خاطر داشته باشید چرا که اگر بخواهید در این ضمینه ها کار کنید نیاز دارید که این آی سی را خوب بشناسید این آی سی دارای 4 عدد بافر NOT است 4 پین از این آی سی همانطور که در شکل نیز مشاهده می کنید مربوط به ارسال و دریافت RS232 و 4 پورت دیگر مربوط به خروجی های و ورودی های این آی سی به سخت افزار ها یا آی سی های دیگر موجود در مدار است منظور از ورودی این است که گاهی ممکن است اطلاعات از جاهای دیگر به کامپیوتر ارسال شود نه فقط از کامپیوتر به سخت افزارهای دیگر،پایه 2 ورودی مثبت ولتاژ و پایه 6 ورودی منفی ولتاژ است اما در بیشتر موارد برای ساخت سطح منفی ولتاژ می توانید.

max232

تغذیه دوبل 5 ولت

اگر شما تنها سطح مثبت ولتاژ را دارید و از سطح منفی استفاده نمی کنید می بایست پایه آی سی مربوط به سطح منفی ولتاژ را که پایه 6 است را با یک خازن الکترولیت به زمین هدایت کنید به گونه ای که سر مثبت خازن در زمین و سر منفی خازن در پایه 6 باشد یکی از مزایای این آی سی قیمت ارزان آن است برای این آی سی از خازن های الکترولیت 1 میکروفاراد نیز می توانید استفاده کنید.

 

شماره پین های مربوط به ارسال و دریافت RS232

با توجه به جهت فلش ها به نوع پین ها که ورودی یا خروجی هستند می توانید پی ببرید

 

نتیجه گیری کلی

مدار ارسال اطلاعات

دراین مدار شما با آی سی MAX 232 به عنوان رابط در استاندارد RS223 آشنا شدید که در خیلی از موارد و مداراتی که به طریقی با کامپیوتر کار می کنند به آن نیاز دارید همچنین با آی سی مربوط به درایور LCD به نام CDP6402 و با آی سی 74HC4060 برای ایجاد Baud Rate 9600bps برای هماهنگ کردن LCD با آی سی CDP6402 جهت موارد این چنینی آشنا شدید که هر قسمت از این مدار را می توانید برای موارد دیگر نیز تعمیم دهید.

 

برگرفته از: رشد ، صبحدم

تنظیم برای تبیان: سیدخاموشی

CDP6402

مدار ارسال اطلاعات

در این مدار با نحوه ارسال اطلاعات از طریق کامپیوتر بر روی LCD که نوع آن 2 در 16 است،آشنا می شوید

max232

LCD به همرا پین هدر

عملکرد این آی سی در داخل جدول زیر توضیح داده شده است همانطور که در توضیحات مربوط به نقشه مدار گفتم وظیفه تععین Baud Rateیا نرخ ارسال اطلاعات را بعهده دارد