پارک جنگلی شهید باهنر کرمان  | کرمان

پارک جنگلی شهید باهنر کرمان | کرمان


منبع: آکاایران

13

1398/4/21

01:08


پارک جنگلی شهید باهنر کرمان  | کرمان

پارک جنگلی «شهید باهنر» جزو اموال منابع طبیعیِ که به اجاره ی شهرداری کرمان در آمده است . این پارک در بلوار شهید آیت الله صدوقی فعلی شهر کرمان واقع شده. مساحت این پارک ۲۵۸ هزار و ۹۰۰ مترمربعِ که ۳۲۶۰ مترمربع آن به فضای سبز اختصاص داده شده است . در این پارک گیاهان و درختان مختلفی نظیر کاج، سرو، نارون و زیتون تلخ کاشته شده که تعداد درخت ها و درختچه های آن به بیش از ده هزار اصله می رسد.

آدرس :کرمان – کرمان بلوار شهید صدوقی

آکاایران: پارک جنگلی شهید باهنر کرمان

پارک جنگلی شهید باهنر کرمان  -آکاپارک جنگلی شهید باهنر کرمان  -آکا

پارک جنگلی شهید باهنر کرمان  -آکاپارک جنگلی شهید باهنر کرمان  -آکا

پارک جنگلی شهید باهنر کرمان  -آکاپارک جنگلی شهید باهنر کرمان  -آکا

مطالب مشابه


تصویری