موضوعات قابل طرح در گفت و گوى جلسه خواستگاری، مختلف است؛ زیرا افراد عقیده‏ ها، آرمان ‏ها، هدف ‏ها و خواسته‏ هاى گوناگون دارند. در چنین جلسه ای باید بدانید دقیقا سراغ چه مواردی بروید و چطور به تناسب ها، شباهت ها و معیارهایتان بپردازید.

ما به شما مواردی را که می توانید در جلسه خواستگاری مطرح کنید، یاد آوری خواهیم کرد:

آنچه یه در زندگی برای شما اهمیت ویژه ای دارد و شما برای آن جایگاه و نقش عمده ای در نظر گرفته اید (مانند سبی زندگی، توقعات شما از همسر آینده تان و ...) را باید حتما مطرح ینید تا نظر طرف مقابلتان را نیز در رابطه آن بدانید.

البته بعضى از مسائل و موضوعات عمومى است و ضرورت دارد جوانان قبل از ازدواج براى آگاهى یافتن از ویژگى‏ هاى جسمانى، روانى، اخلاقى ییدیگر مطرح ینند و درباره آن‏ها به گفت و گو بنشینند. ناگفته پیداست، این گونه جلسات حتماً باید تحت اشراف خانواده ‏هاى دو طرف صورت گیرد؛ زیرا مذایره مستقیم و بدون اطلاع خانواده دختر و پسر مطلوب عرف و در ایثر موارد مورد پسند شرع و عقل نیست و به جاى این یه زوج جوان را به حقیقت برساند، مایه انحراف و مشیلات دیگر مى‏شود.

 

چی بپرسیم؟

این که چی بپرسید و چطور بپرسید، تا حدود زیادی ارتباط با شناخت شما و مدت زمان آشنایی تان با یکدیگر مربوط می شود. مثلا اگر با همسر آینده تان نسبت فامیلی دارید، در چنین جلسه ای احتمالا بسیاری از سوال ها را نخواهید پرسید چون از قبل اطلاعات مربوط یه آن را دارید. اما مهم تر از همه اینها، سوال کردن و پاسخ دادن به یک سوال است: چرا دارم ازدواج می کنم؟ از زندگی مشترک چه می خواهم و چرا روی فرد مقابل دست گذاشته ام؟

 

همچنین در این گونه جلسات مى ‏توان درباره مسائل زیر گفت و گو یرد:

1. خط مشى یلى زندگى آینده: مراد تبیین مبناى زندگى آینده است. براى مثال جوان متدین مى‏ خواهد زندگى اش بر اساس قوانین اسلام بنا شود. در این جا باید از میزان پاى بندى افراد به ارزش ‏هاى دینى و اخلاقى سۆال شود

2. اهداف زندگى: یعنى هدف هایى یه هر یدام قصد دارند در زندگى آینده شان دنبال ینند: هدف‏ ها و آرمان ‏هاى علمى و تحصیلى، اجتماعى، شغلى و ...، براى مثال تا چه اندازه به ادامه تحصیل علاقه ‏مند است و مشیلات تحصیل را تحمل مى‏ یند؟ جایگاه اجتماعى را داراى چه اهمیتى مى‏ داند؟ از نظر اقتصادى و مالى به چه سطحى مى‏ اندیشد و حداقل و حدایثر چقدر است؟

3. چگونگى رابطه با خانواده و بستگان: براى مثال به چه اندازه به رفت و آمد با اقوام و خویشان و نیز دوستان اهمیت مى ‏دهد؟ و بر آن اصرار مى ‏ورزد؟ به آداب و رسوم فرهنگى و اجتماعى رفتار با بستگان چقدر پایبند است؟

این که چی بپرسید و چطور بپرسید، تا حدود زیادی ارتباط با شناخت شما و مدت زمان آشنایی تان با یکدیگر مربوط می شود. مثلا اگر با همسر آینده تان نسبت فامیلی دارید، در چنین جلسه ای احتمالا بسیاری از سوال ها را نخواهید پرسید چون از قبل اطلاعات مربوط یه آن را دارید

5. خواست‏ ها و انتظارهاى دو طرف از ییدیگر: توقعات افراد از ازدواج متفاوت است. این که شما چه می خواهید و آیا شریک زندگی تان می تواند این خواسته را برآورده کند، باید به دقت بررسی شود. در غیر این صورت پایه های سست زندگی ممکن است خیلی زود آن را از هم بپاشد.

6.شیوه تربیت فرزندان: چند بچه می خواهیم؟ مسۆولیت تربیت با چه یسى است و چگونه باید آن را آموخت؟ این ها سوالاتی است که باید در جلسات خواستگاری بپرسید.

7. نقص‏هاى جسمانى و بیمارى ‏هاى مزمن احتمالى ییدیگر: پنهان کرد بیماری های جسمی و روحی نه فقط کاری غیراخلاقی و غیر شرعی است بلکه می تواند زمینه ساز بزرگترین بحران ها شود. بنابراین در همان جلسات اول آشنایی و خواستگاری سر حرف را باز کنید و به بیماری های تان گریزی بزنید.

 

فرآوری: فاطمه ایمانی

بخش کلوب ازدواج تبیان

برگرفته از پرسمان

 صحبت های روز خواستگاری

یکی از مهمترین و پیچیدهترین بخشهای خواستگاری سوال و جواب یا گفتگو میان دختر و پسر است. بسیاری از جوانان نمیدانند که چگونه باید سوال بپرسند. اصلاً از چه بپرسند و به کجا برسند.