مدل گوشواره مانند بقیه ملحقات لباس مهم بوده و بر ظاهر فرد تاثیر می گذارد و به شکل صورت و گردن وابسته است. در موقعیت های رسمی گوشواره شلوغ نامناسب است حتا می توان گوشواره استفاده نکرد. برای صورتهای کشیده گوشواره آویز بزرگ (چلچراغی) و حلقه ای بزرگ یا گوشواره دکمه ای مناسب است. با گوشواره های حلقه ای بزرگ صورت گردو چاق بنظر می آید و چین های گردن مشخص تر می شود. گوشواره آویز برای گردن های بلند مناسب است نه گردن های کوتاه. گوشواره دکمه ای نیز برای صورتهای گرد و چاق مناسب نیست. اما گوشواره های حلقه ای متوسط برای هر مدل صورت مناسب می باشد.

آکاایران: مدل های نوین گوشواره از جواهری تک طلا | زیورآلات

گوشواره یاقوت

مدل های جدید گوشواره از جواهری تک طلا | زیورآلات -آکامدل های جدید گوشواره از جواهری تک طلا | زیورآلات -آکا

گوشواره جواهر نوین

مدل های جدید گوشواره از جواهری تک طلا | زیورآلات -آکامدل های جدید گوشواره از جواهری تک طلا | زیورآلات -آکا

گوشواره طلا

مدل های جدید گوشواره از جواهری تک طلا | زیورآلات -آکامدل های جدید گوشواره از جواهری تک طلا | زیورآلات -آکا

گوشواره زمرد

مدل های جدید گوشواره از جواهری تک طلا | زیورآلات -آکامدل های جدید گوشواره از جواهری تک طلا | زیورآلات -آکا

گوشواره مروارید

مدل های جدید گوشواره از جواهری تک طلا | زیورآلات -آکامدل های جدید گوشواره از جواهری تک طلا | زیورآلات -آکا

گوشواره مدل های ۹۶

مدل های جدید گوشواره از جواهری تک طلا | زیورآلات -آکامدل های جدید گوشواره از جواهری تک طلا | زیورآلات -آکا

مروارید و جواهر

مدل های جدید گوشواره از جواهری تک طلا | زیورآلات -آکامدل های جدید گوشواره از جواهری تک طلا | زیورآلات -آکا

جدیدترین جواهرات سال۲۰۱۷

مدل های جدید گوشواره از جواهری تک طلا | زیورآلات -آکامدل های جدید گوشواره از جواهری تک طلا | زیورآلات -آکا

گوشواره تابستان ۲۰۱۷

مدل های جدید گوشواره از جواهری تک طلا | زیورآلات -آکامدل های جدید گوشواره از جواهری تک طلا | زیورآلات -آکا

گوشواره لاجورد

.