سامانه یارانه معیشتی

بازدید: 30

تاریخ: 1398/10/24

ساعت: 00:11


سامانه یارانه معیشتی

شرمنده داداش
اونجا شلوغ بود گفتم بکشونمت یه جای خلوت

داری 50 تومن بهم قرض بدی ؟
واسه عید اوضام خرابه

تصویری


ویدئو