آرشیو مطالب مرتبط با استرجس


4 روز پیش

خُردگرایی پرسناژ در همبستگی سوژه | نقد فرمالیستی فیلم The Magnificent Seven

خُردگرایی پرسناژ در همبستگی سوژه | نقد فرمالیستی فیلم The Magnificent Seven

«هفت دلاور – ۱۹۶۰» فیلمی که با اقتباس و برداشت وفادارانه از «هفت سامورایی» آکیرا کوروساوا جای پای خود را در ژانر وسترن مستحکم کرد،... ادامه خبر

تصویری


ویدئو