آرشیو مطالب مرتبط با اسم‌های پسرانه شروع شده با حرف ب


2 ماه پیش

معنی اسم بهراد چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسم‌ های مشابه بهراد)

معنی اسم بهراد چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسم‌ های مشابه بهراد)

بهراد مرکب از به (خوب یا بهتر) + راد (بخشنده) بوده و معنی اسم بهراد، "جوانمرد نیکو" ذکر شده است. باید اشاره داشت که بهراد نام پسر... ادامه خبر

2 ماه پیش

معنی اسم باربد چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسم‌ های مشابه باربد)

معنی اسم باربد چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسم‌ های مشابه باربد)

معنی اسم باربد، "خداوندبار و پرده دار" ذکر شده است. از اسم‌های پسرانه مشابه باربد می‌توان به باراد، بامداد، بابک، باتیس و از اسامی... ادامه خبر

2 ماه پیش

معنی اسم باراد چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسم‌ های مشابه باراد)

معنی اسم باراد چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسم‌ های مشابه باراد)

معنی اسم باراد جوانمرد، نیرومند و غیور است. این نام، یکی از نام‌های پسرانه جدید و امروزی بوده و نام شخصیتی است که در زمان شاپور یک... ادامه خبر

تصویری


ویدئو