آرشیو مطالب مرتبط با اعتصاب غذا


3 روز پیش

نامزد ریاست‌جمهوری تونس اعتصاب غذا کرد

نامزد ریاست‌جمهوری تونس اعتصاب غذا کرد

نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری تونس دست به اعتصاب غذا زد. ادامه خبر

3 روز پیش

نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری تونس اعتصاب غذا کرد

نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری تونس اعتصاب غذا کرد

نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری تونس دست به اعتصاب غذا زد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو