آرشیو مطالب مرتبط با بازی با کودکان خجالتی


4 ماه پیش

با بچه خجالتی چگونه رفتار کنیم؟

با بچه خجالتی چگونه رفتار کنیم؟

این صحنه حتما برای‌تان آشناست کودکی که در احوالپرسی‌های معمول روزانه با دیگران، پشت والدینش پنهان می‌شود و در جواب احوالپرسی آن‌ها... ادامه خبر

تصویری


ویدئو