آرشیو مطالب مرتبط با حرکتی اندام


4 ماه پیش

مهارتهای حرکتی کودکان، رهنمودهایی برای توسعه

مهارتهای حرکتی کودکان، رهنمودهایی برای توسعه

مهارت های حرکتی اندام های ظریف ترنیاز به برنامه ریزی حرکتی دارند، یعنی توانایی تفکر و عمل بر اساس برنامه ای برای حرکت. به عنوان مث... ادامه خبر

تصویری


ویدئو