آرشیو مطالب مرتبط با رفتار با کودکان خجالتی


3 روز پیش

با بچه خجالتی چگونه رفتار کنیم؟

با بچه خجالتی چگونه رفتار کنیم؟

این صحنه حتما برای‌تان آشناست کودکی که در احوالپرسی‌های معمول روزانه با دیگران، پشت والدینش پنهان می‌شود و در جواب احوالپرسی آن‌ها... ادامه خبر

تصویری


ویدئو