آرشیو مطالب مرتبط با روسای صنوف


1 هفته پیش

دروغگویی به سبک خانه سینما/ وقتی بدون اطلاع روسای صنوف سینمایی از طرف همه بیانیه سیاسی داده می شود!

دروغگویی به سبک خانه سینما/ وقتی بدون اطلاع روسای صنوف سینمایی از طرف همه بیانیه سیاسی داده می شود!

سینماپرس: بی اطلاعی برخی روسای صنوف سینمایی از بیانیه اعتراضی خانه سینما به صدا و سیما موجب شد تا اعضاء درخواست تشکیل جلسه ای اضطر... ادامه خبر

1 هفته پیش

دروغگویی به سبک خانه سینما/ وقتی خانه سینما بدون اطلاع روسای صنوف سینمایی از طرف همه بیانیه سیاسی می دهد!

دروغگویی به سبک خانه سینما/ وقتی خانه سینما بدون اطلاع روسای صنوف سینمایی از طرف همه بیانیه سیاسی می دهد!

سینماپرس: بی اطلاعی برخی روسای صنوف سینمایی از بیانیه اعتراضی خانه سینما به صدا و سیما موجب شد تا اعضاء درخواست تشکیل جلسه ای اضطر... ادامه خبر

تصویری


ویدئو