آرشیو مطالب مرتبط با سفارت سوئیس


6 روز پیش

تجمع اعتراضی مقابل سفارت سوئیس در تهران

تجمع اعتراضی مقابل سفارت سوئیس در تهران

تعدادی از جانبازان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس صبح چهارشنبه ۲۵ دی با در دست داشتن پلاکاردها و بنرهایی در اعتراض به ترور سپهبد شه... ادامه خبر

6 روز پیش

تجمع اعتراضی مقابل سفارت سوئیس

تجمع اعتراضی مقابل سفارت سوئیس

تعدادی از جانبازان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس صبح چهارشنبه ۲۵ دی با در دست داشتن پلاکاردها و بنرهایی در اعتراض به ترور سپهبد شه... ادامه خبر

تصویری


ویدئو