آرشیو مطالب مرتبط با قرار دادن نانولوله‌های


4 ماه پیش

سیاه‌ ترین رنگ سیاهی که تا کنون دیده اید را ببینید!!

سیاه‌ ترین رنگ سیاهی که تا کنون دیده اید را ببینید!!

پژوهشگران دانشگاه "ام.آی.تی" در پروژه جدید خود توانستند سیاه‌ترین ماده‌ای که تاکنون دیده شده را ابداع کنند. ادامه خبر

4 ماه پیش

سیاه‌ترین سیاهی که تاکنون دیده‌اید!

سیاه‌ترین سیاهی که تاکنون دیده‌اید!

پژوهشگران دانشگاه "ام.آی.تی" در پروژه جدید خود توانستند سیاه‌ترین ماده‌ای که تاکنون دیده شده را ابداع کنند. ادامه خبر

تصویری


ویدئو