آرشیو مطالب مرتبط با قیمت دلار 98


4 ساعت پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴| ترمز بازار ارز و سکه برید

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴| ترمز بازار ارز و سکه برید

عمده قیمت‌ها امروز افزایش را تجربه کردند و دلار در بازار تهران هم گران شد و به ۱۳,۰۹۰ (سیزده هزار و نود) تومان رسید. ادامه خبر

6 ساعت پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴| بازار طلا همچنان صعودی؛ یورو ارزان شد

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴| بازار طلا همچنان صعودی؛ یورو ارزان شد

عمده قیمت‌ها امروز افزایش را تجربه کردند و دلار در بازار تهران هم گران شد و به ۱۳,۰۹۰ (سیزده هزار و نود) تومان رسید. ادامه خبر

8 ساعت پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴| شیب تند افزایش قیمت‌ها

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴| شیب تند افزایش قیمت‌ها

عمده قیمت‌ها امروز افزایش را تجربه کرد و دلار در بازار تهران هم گران شد و به ۱۳,۰۹۰ (سیزده هزار و نود) تومان رسید. ادامه خبر

8 ساعت پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴| طلا همچنان افزایشی

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴| طلا همچنان افزایشی

عمده قیمت ها امروز در بازار افزایش یافتند و دلار در بازار تهران هم ۱۲,۹۶۰ (دوازده هزار و نهصد و شصت ) تومان معامله شد. ادامه خبر

8 ساعت پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴|

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴|

عمده قیمت ها امروز در بازار افزایش یافتند و دلار در بازار تهران هم ۱۲,۹۶۰ (دوازده هزار و نهصد و شصت ) تومان معامله شد. ادامه خبر

22 ساعت پیش

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ +جدول

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ +جدول

عمده قیمت ها امروز در بازار افزایش یافتند و دلار در بازار تهران هم با قیمت ۱۲,۹۶۰ (دوازده هزار و نهصد و شصت ) تومان بسته شد. ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۳| ترمز بازار ارز و طلا برید

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۳| ترمز بازار ارز و طلا برید

عمده قیمت ها امروز در بازار افزایش یافتند و دلار در بازار تهران هم ۱۲,۹۶۰ (دوازده هزار و نهصد و شصت ) تومان معامله شد. ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۳| یورو و نیم‌سکه گران شدند

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۳| یورو و نیم‌سکه گران شدند

عمده قیمت ها امروز در بازار افزایش یافتند و دلار در بازار تهران هم۱۲,۹۶۰ (دوازده هزار و نهصد و شصت ) تومان معامله شد. ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۳| ترمز دلار برید؛ سکه امامی گران شد

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۳| ترمز دلار برید؛ سکه امامی گران شد

عمده قیمت ها امروز در بازار افزایش یافتند و دلار در بازار تهران هم ۱۲,۸۷۰ (دوازده هزار و هشتصد و هفتاد ) تومان معامله شد. ادامه خبر

1 روز پیش

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ +جدول

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ +جدول

قیمت ها امروز در بازار نوسان داشتند و دلار در بازار تهران با قیمت ۱۲,۷۶۰ (دوازده هزار و هفتصد و شصت ) تومان بسته شد. ادامه خبر

2 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۲| طلا ترمز برید؛ یورو ارزان شد

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۲| طلا ترمز برید؛ یورو ارزان شد

قیمت ها امروز در بازار نوسان داشتند و دلار در بازار تهران ۱۲,۷۶۰ (دوازده هزار و هفتصد و شصت ) تومان معامله شد. ادامه خبر

2 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۲| پوند و ربع‌سکه گران شدند

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۲| پوند و ربع‌سکه گران شدند

قیمت ها امروز در بازار نوسان داشتند و دلار در بازار تهران ۱۲,۶۹۰ (دوازده هزار و ششصد و نود ) تومان معامله شد. ادامه خبر

2 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۲| سکه امامی گران شد؛ یورو ارزان

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۲| سکه امامی گران شد؛ یورو ارزان

قیمت ها امروز در بازار نوسان داشتند و دلار در بازار تهران ۱۲,۷۳۰ (دوازده هزار و هفتصد و سی ) تومان معامله شد. ادامه خبر

2 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۲

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۲

عمده قیمت‌ها امروز در بازار افزایش یافتند و دلار در بازار تهران هم به ۱۲,۷۴۰ (دوازده هزار و هفتصد و چهل ) تومان رسید. ادامه خبر

2 روز پیش

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۱| +جدول

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۱| +جدول

عمده قیمت‌ها امروز در بازار افزایش یافتند و دلار در بازار تهران هم به ۱۲,۷۴۰ (دوازده هزار و هفتصد و چهل ) تومان رسید. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۱| طلا و سکه سقوط کردند

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۱| طلا و سکه سقوط کردند

عمده قیمت‌ها امروز در بازار افزایش یافتند و دلار در بازار تهران هم به ۱۲,۷۴۰ (دوازده هزار و هفتصد و چهل ) تومان رسید. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۱| طلا ترمز برید؛ سقوط آزاد سکه

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۱| طلا ترمز برید؛ سقوط آزاد سکه

عمده قیمت‌ها امروز در بازار افزایش یافتند و دلار در بازار تهران هم به ۱۲,۷۲۰ (دوازده هزار و هفتصد و بیست ) تومان رسید. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۱| یورو و سکه امامی گران شدند

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۱| یورو و سکه امامی گران شدند

عمده قیمت‌ها امروز در بازار افزایش یافتند و دلار در بازار تهران هم به ۱۲,۷۴۰ (دوازده هزار و هفتصد و چهل ) تومان رسید. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۱| سکه امامی گران شد؛ پوند ارزان

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۱| سکه امامی گران شد؛ پوند ارزان

عمده قیمت‌ها امروز در بازار افزایش یافتند و سکه در بازار تهران هم به ۴,۴۶۰,۰۰۰ (چهار میلیون و چهارصد و شصت هزار) تومان رسید. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۱| سکه امامی گران شد؛ پوند ارزان

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۱| سکه امامی گران شد؛ پوند ارزان

عمده قیمت‌ها امروز در بازار افزایش یافتند و سکه در بازار تهران هم به ۴,۴۶۰,۰۰۰ (چهار میلیون و چهارصد و شصت هزار) تومان رسید. ادامه خبر

3 روز پیش

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۰| + جدول

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۰| + جدول

بازار امروز شاهد نوسان قیمت‌ها بود و دلار در بازار تهران هم ۱۲,۷۵۰ (دوازده هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان ارزش گذاری شد. ادامه خبر

4 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۰| ترمز طلا و سکه برید

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۰| ترمز طلا و سکه برید

بازار امروز شاهد نوسان قیمت‌ها بود و دلار در بازار تهران هم ۱۲,۷۵۰ (دوازده هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان ارزش گذاری شد. ادامه خبر

4 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۰| پوند و سکه امامی گران شدند

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۰| پوند و سکه امامی گران شدند

بازار امروز شاهد نوسان قیمت‌ها بود و دلار در بازار تهران هم۱۲,۷۳۰ (دوازده هزار و هفتصد و سی ) تومان ارزش گذاری شد. ادامه خبر

4 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۰| طلا ترمز برید؛ سقوط سکه بهار آزادی

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۰| طلا ترمز برید؛ سقوط سکه بهار آزادی

بازار امروز شاهد نوسان قیمت‌ها بود و دلار در بازار تهران هم ۱۲,۶۷۰ (دوازده هزار و ششصد و هفتاد ) تومان ارزش گذاری شد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو