آرشیو مطالب مرتبط با قیمت سکه امروز


7 ساعت پیش

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ +جدول

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ +جدول

بازار امروز شاهد افزایش محسوس قیمت‌ها بود و دلار در بازار تهران هم با قیمت ۱۳,۴۵۰ (سیزده هزار و چهارصد و پنجاه تومان) بسته شد. ادامه خبر

13 ساعت پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷| ترمز بازار طلا و سکه برید

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷| ترمز بازار طلا و سکه برید

بازار امروز شاهد افزایش محسوس قیمت‌ها بود و دلار در بازار تهران هم ۱۳,۴۵۰ (سیزده هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان قیمت خورد. ادامه خبر

14 ساعت پیش

قیمت سکه امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷| نیم‌سکه گران شد

قیمت سکه امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷| نیم‌سکه گران شد

سکه بهار آزادی امروز رشد قیمت را تجربه کرد وبا رشد ۰.۴۴ درصدی به ۴,۲۸۸,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار) تومان رسید. ادامه خبر

14 ساعت پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷| بازار طلا و ارز همچنان افزایشی

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷| بازار طلا و ارز همچنان افزایشی

بازار امروز شاهد افزایش محسوس قیمت‌ها بود و دلار در بازار تهران هم ۱۳,۴۶۰ (سیزده هزار و چهارصد و شصت ) تومان قیمت خورد. ادامه خبر

16 ساعت پیش

قیمت سکه امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷| سیر صعودی قیمت‌ها

قیمت سکه امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷| سیر صعودی قیمت‌ها

سکه بهار آزادی امروز رشد قیمت را تجربه کرد و با رشد ۰.۴۴ درصدی به ۴,۲۸۸,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار) تومان رسید. ادامه خبر

16 ساعت پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷| قیمت‌ها دوباره ترمز بریدند

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷| قیمت‌ها دوباره ترمز بریدند

بازار امروز شاهد افزایش محسوس قیمت‌ها بود و دلار در بازار تهران هم ۱۳,۵۰۰ (سیزده هزار و پانصد ) تومان قیمت خورد. ادامه خبر

18 ساعت پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷| شیب تند افزایش قیمت‌ها

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷| شیب تند افزایش قیمت‌ها

بازار امروز شاهد افزایش محسوس قیمت‌ها بود و سکه در بازار تهران هم ۴,۶۵۰,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد. ادامه خبر

19 ساعت پیش

قیمت سکه در بازار امروز تهران ۱۳۹۸/۰۹/۱۷

قیمت سکه در بازار امروز تهران ۱۳۹۸/۰۹/۱۷

سکه بهار آزادی امروز ارزان شد و با افت قیمت ۲۰ هزار تومانی به ۴,۶۲۰,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و بیست هزار) تومان رسید. ادامه خبر

1 روز پیش

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ +جدول

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ +جدول

قیمت ها امروز در بازار نوسان داشتند و دلار در بازار تهران هم که رشد قیمت را تجربه کرده بود با ۱۳,۳۵۰ (سیزده هزار و سیصد و پنجاه )... ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت سکه امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| نیم سکه گران شد

قیمت سکه امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| نیم سکه گران شد

سکه بهار آزادی امروز ارزان شد و با کاهش ۰.۴۹ درصدی به ۴,۲۶۹,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست و شصت و نه هزار) تومان رسید. ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| دلار و طلا همچنان می‌تازند

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| دلار و طلا همچنان می‌تازند

قیمت ها امروز در بازار نوسان داشتند و دلار در بازار تهران هم که رشد قیمت را تجربه کرده بود به ۱۳,۳۵۰ (سیزده هزار و سیصد و پنجاه )... ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت سکه امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| سکه امامی گران شد

قیمت سکه امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| سکه امامی گران شد

سکه بهار آزادی امروز ارزان شد و با کاهش ۰.۴۹ درصدی به ۴,۲۶۹,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست و شصت و نه هزار) تومان رسید. ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| ترمز دلار و طلا برید

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| ترمز دلار و طلا برید

قیمت ها امروز در بازار نوسان داشتند و دلار در بازار تهران هم که رشد قیمت را تجربه کرده بود به ۱۳,۳۲۰ (سیزده هزار و سیصد و بیست ) ت... ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت سکه امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| سقوط سکه بهار آزادی

قیمت سکه امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| سقوط سکه بهار آزادی

سکه بهار آزادی امروز ارزان شد و با کاهش ۰.۴۹ درصدی به ۴,۲۶۹,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست و شصت و نه هزار) تومان رسید. ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| سکه امامی و پوند گران شدند

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| سکه امامی و پوند گران شدند

قیمت ها امروز در بازار نوسان داشتند و دلار در بازار تهران هم که رشد قیمت را تجربه کرده بود به ۱۳,۲۹۰ (سیزده هزار و دویست و نود ) ت... ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت سکه امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| سکه امامی ارزان شد

قیمت سکه امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| سکه امامی ارزان شد

سکه بهار آزادی امروز ارزان شد و با کاهش ۰.۴۹ درصدی به ۴,۲۶۹,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست و شصت و نه هزار) تومان رسید. ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| طلا سقوط کرد؛ یورو و پوند گران شدند

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| طلا سقوط کرد؛ یورو و پوند گران شدند

قیمت ها امروز در بازار نوسان داشتند و دلار در بازار تهران هم که افت قیمت را تجربه کرده بود به ۱۳,۰۴۰ (سیزده هزار و چهل ) تومان رسی... ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت سکه در بازار امروز تهران ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

قیمت سکه در بازار امروز تهران ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

سکه بهار آزادی امروز افت قیمت را تجربه کرد و ۴,۵۴۰,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و چهل هزار) تومان در بازار معامله شد. ادامه خبر

3 روز پیش

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ +جدول

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ +جدول

عمده قیمت‌ها امروز افزایش را تجربه کردند و دلار در بازار تهران هم گران شد و به ۱۳,۰۹۰ (سیزده هزار و نود) تومان رسید. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴| ترمز بازار ارز و سکه برید

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴| ترمز بازار ارز و سکه برید

عمده قیمت‌ها امروز افزایش را تجربه کردند و دلار در بازار تهران هم گران شد و به ۱۳,۰۹۰ (سیزده هزار و نود) تومان رسید. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت سکه امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴| افزایش قیمت‌ها

قیمت سکه امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴| افزایش قیمت‌ها

سکه بهار آزادی امروز گران شد و با رشد ۰.۴۸ درصدی به ۴,۲۹۰,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست و نود هزار) تومان رسید. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴| بازار طلا همچنان صعودی؛ یورو ارزان شد

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴| بازار طلا همچنان صعودی؛ یورو ارزان شد

عمده قیمت‌ها امروز افزایش را تجربه کردند و دلار در بازار تهران هم گران شد و به ۱۳,۰۹۰ (سیزده هزار و نود) تومان رسید. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت سکه امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴| سکه امامی گران شد

قیمت سکه امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴| سکه امامی گران شد

سکه بهار آزادی امروز گران شد و با رشد ۰.۴۸ درصدی به ۴,۲۹۰,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست و نود هزار) تومان رسید. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت سکه در بازار امروز تهران ۱۳۹۸/۰۹/۱۴

قیمت سکه در بازار امروز تهران ۱۳۹۸/۰۹/۱۴

سکه بهار آزادی در بازار تهران امروز رشد قیمت را تجربه کرد و ۴,۵۷۰,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و هفتاد هزار) تومان معامله شد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو