آرشیو مطالب مرتبط با قیمت سکه در بازار تهران


11 دقیقه پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۳۰| سقوط قیمت دلار و طلا

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۳۰| سقوط قیمت دلار و طلا

بازار امروز شاهد نوسان قیمت هاست و سکه در بازار تهران هم به ۴,۸۹۰,۰۰۰ (چهار میلیون و هشتصد و نود هزار) تومان رسید. ادامه خبر

13 ساعت پیش

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ +جدول

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ +جدول

بازار امروز شاهد نوسان قیمت هاست و دلار در بازار تهران هم ارزان شد و با ۱۳,۴۴۰ (سیزده هزار و چهارصد و چهل ) تومان بسته شد. ادامه خبر

19 ساعت پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۹| ترمز طلا و سکه برید، سقوط دلار

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۹| ترمز طلا و سکه برید، سقوط دلار

بازار امروز شاهد نوسان قیمت هاست و دلار در بازار تهران هم ارزان شد و به ۱۳,۴۴۰ (سیزده هزار و چهارصد و چهل ) تومان رسید. ادامه خبر

20 ساعت پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۹| دلار سقوط کرد؛ طلا اوج گرفت

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۹| دلار سقوط کرد؛ طلا اوج گرفت

بازار امروز شاهد نوسان قیمت هاست و دلار در بازار تهران هم ارزان شد و به ۱۳,۴۴۰ (سیزده هزار و چهارصد و چهل ) تومان رسید. ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۹| تداوم سقوط محسوس قیمت‌ها

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۹| تداوم سقوط محسوس قیمت‌ها

بازار امروز شاهد سقوط قیمت هاست و سکه در بازار تهران هم به ۴,۸۴۰,۰۰۰ (چهار میلیون و هشتصد و چهل هزار) تومان رسید. ادامه خبر

1 روز پیش

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ + جدول

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ + جدول

بازار امروز شاهد سقوط قیمت هاست و دلار در بازار تهران هم ارزان شد و به ۱۳,۴۷۰ (سیزده هزار و چهارصد و هفتاد ) تومان رسید. ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۸| تداوم سقوط قیمت‌ها در بازار

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۸| تداوم سقوط قیمت‌ها در بازار

بازار امروز شاهد سقوط قیمت هاست و دلار در بازار تهران هم ارزان شد و به ۱۳,۴۷۰ (سیزده هزار و چهارصد و هفتاد ) تومان رسید. ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۸| عقب‌نشینی شدید قیمت‌ها

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۸| عقب‌نشینی شدید قیمت‌ها

بازار امروز شاهد سقوط قیمت هاست و دلار در بازار تهران هم ارزان شد و به ۱۳,۴۶۰ (سیزده هزار و چهارصد و شصت ) تومان رسید. ادامه خبر

2 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۸| سقوط محسوس قیمت‌ها

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۸| سقوط محسوس قیمت‌ها

بازار امروز شاهد سقوط قیمت هاست و دلار در بازار تهران هم ارزان شد و به ۱۳,۵۳۰ (سیزده هزار و پانصد و سی ) تومان رسید. ادامه خبر

3 روز پیش

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ +جدول

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ +جدول

بازار امروز روز پرنوسانی را تجربه کرد و دلار در بازار تهران هم با ۱۳,۵۶۰ (سیزده هزار و پانصد و شصت ) تومان بسته شد. ادامه خبر

3 روز پیش

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۶| بازار طلا و سکه همچنان صعودی

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۶| بازار طلا و سکه همچنان صعودی

بازار امروز روز پرنوسانی را تجربه کرد و دلار در بازار تهران هم به ۱۳,۵۶۰ (سیزده هزار و پانصد و شصت ) تومان رسید. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۶| بازار طلا و سکه همچنان صعودی

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۶| بازار طلا و سکه همچنان صعودی

بازار امروز روز پرنوسانی را تجربه کرد و دلار در بازار تهران هم به ۱۳,۵۶۰ (سیزده هزار و پانصد و شصت ) تومان رسید. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۶| قیمت طلا و سکه اوج گرفت

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۶| قیمت طلا و سکه اوج گرفت

بازار امروز روز پرنوسانی را تجربه کرد و دلار در بازار تهران هم به ۱۳,۵۸۰ (سیزده هزار و پانصد و هشتاد ) تومان رسید. ادامه خبر

4 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۶| پوند و سکه امامی گران شدند

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۶| پوند و سکه امامی گران شدند

بازار امروز روز پرنوسانی را تجربه کرد و دلار در بازار تهران به ۱۳,۵۳۰ (سیزده هزار و پانصد و سی ) تومان رسید. ادامه خبر

4 روز پیش

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ +جدول

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ +جدول

بازار امروز شاهد نوسان قیمت‌هاست و دلار در بازار تهران هم گران شد و با ۱۳,۶۰۰ (سیزده هزار و ششصد ) تومان بسته شد. ادامه خبر

4 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۵| دلار و طلا اوج گرفتند

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۵| دلار و طلا اوج گرفتند

بازار امروز شاهد نوسان قیمت‌هاست و دلار در بازار تهران هم گران شد و به ۱۳,۶۰۰ (سیزده هزار و ششصد ) تومان رسید. ادامه خبر

4 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۵| ترمز دلار و سکه برید؛

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۵| ترمز دلار و سکه برید؛

بازار امروز شاهد نوسان قیمت‌هاست و دلار در بازار تهران هم گران شد و به ۱۳,۶۴۰ (سیزده هزار و ششصد و چهل ) تومان رسید. ادامه خبر

5 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۵| پیشروی قیمت دلار و طلا

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۵| پیشروی قیمت دلار و طلا

بازار امروز شاهد نوسان قیمت‌هاست و دلار در بازار تهران هم گران شد و به ۱۳,۵۹۰ (سیزده هزار و پانصد و نود ) تومان رسید. ادامه خبر

5 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

قیمت ها روز پرنوسانی را در بازار تجربه کرد و دلار در بازار تهران هم ۱۳,۴۸۰ (سیزده هزار و چهارصد و هشتاد) تومان قیمت خورد. ادامه خبر

5 روز پیش

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ + جدول

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ + جدول

قیمت ها روز پرنوسانی را در بازار تجربه کرد و دلار در بازار تهران هم ۱۳,۴۸۰ (سیزده هزار و چهارصد و هشتاد) تومان قیمت خورد. ادامه خبر

5 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۴| ترمز قیمت طلا و سکه برید

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۴| ترمز قیمت طلا و سکه برید

قیمت ها روز پرنوسانی را در بازار تجربه کرد و دلار در بازار تهران هم ۱۳,۴۸۰ (سیزده هزار و چهارصد و هشتاد) تومان قیمت خورد. ادامه خبر

5 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۴| تداوم سقوط طلا؛ سکه امامی اوج گرفت

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۴| تداوم سقوط طلا؛ سکه امامی اوج گرفت

قیمت ها روز پرنوسانی را در بازار تجربه کرد و دلار در بازار تهران هم ۱۳,۴۸۰ (سیزده هزار و چهارصد و هشتاد) تومان قیمت خورد. ادامه خبر

6 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۴| طلا سقوط کرد؛ یورو و پوند گران شدند

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۴| طلا سقوط کرد؛ یورو و پوند گران شدند

قیمت ها در بازار امروز نوسان داشتند و دلار در بازار تهران هم ارزان شد و به ۱۳,۳۶۰ (سیزده هزار و سیصد و شصت ) تومان رسید. ادامه خبر

6 روز پیش

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ +جدول

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ +جدول

بازار امروز شاهد نوسان قیمت‌هاست و دلار در بازار تهران هم گران شد و با ۱۳,۴۶۰ (سیزده هزار و چهارصد و شصت ) تومان بسته شد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو