آرشیو مطالب مرتبط با قیمت طلا 18 عیار


6 ساعت پیش

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ +جدول

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ +جدول

بازار امروز شاهد افزایش محسوس قیمت‌ها بود و دلار در بازار تهران هم با قیمت ۱۳,۴۵۰ (سیزده هزار و چهارصد و پنجاه تومان) بسته شد. ادامه خبر

13 ساعت پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷| ترمز بازار طلا و سکه برید

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷| ترمز بازار طلا و سکه برید

بازار امروز شاهد افزایش محسوس قیمت‌ها بود و دلار در بازار تهران هم ۱۳,۴۵۰ (سیزده هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان قیمت خورد. ادامه خبر

13 ساعت پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷| بازار همچنان افزایشی

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷| بازار همچنان افزایشی

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز رشد قیمت را تجربه کرد و ۴۶۵,۷۰۰ (چهارصد و شصت و پنج هزار و هفتصد ) تومان معامله شد. ادامه خبر

13 ساعت پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷| بازار طلا و ارز همچنان افزایشی

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷| بازار طلا و ارز همچنان افزایشی

بازار امروز شاهد افزایش محسوس قیمت‌ها بود و دلار در بازار تهران هم ۱۳,۴۶۰ (سیزده هزار و چهارصد و شصت ) تومان قیمت خورد. ادامه خبر

15 ساعت پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷| قیمت‌ها دوباره ترمز بریدند

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷| قیمت‌ها دوباره ترمز بریدند

بازار امروز شاهد افزایش محسوس قیمت‌ها بود و دلار در بازار تهران هم ۱۳,۵۰۰ (سیزده هزار و پانصد ) تومان قیمت خورد. ادامه خبر

15 ساعت پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷| طلا ۲۴ عیار گران شد

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷| طلا ۲۴ عیار گران شد

هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز رشد قیمت را تجربه کرد و با رشد ۱.۲۲ درصدی به ۴۶۷,۰۰۰ (چهارصد و شصت و هفت هزار) تومان معامله شد. ادامه خبر

17 ساعت پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷| شیب تند افزایش قیمت‌ها

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷| شیب تند افزایش قیمت‌ها

بازار امروز شاهد افزایش محسوس قیمت‌ها بود و سکه در بازار تهران هم ۴,۶۵۰,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد. ادامه خبر

17 ساعت پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷| قیمت‌ها همچنان افزایشی

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷| قیمت‌ها همچنان افزایشی

هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز رشد قیمت را تجربه کرد و ۶۲۰,۹۰۰ (ششصد و بیست هزار و نهصد ) تومان معامله شد. ادامه خبر

1 روز پیش

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ +جدول

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ +جدول

قیمت ها امروز در بازار نوسان داشتند و دلار در بازار تهران هم که رشد قیمت را تجربه کرده بود با ۱۳,۳۵۰ (سیزده هزار و سیصد و پنجاه )... ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| بازار همچنان صعودی

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| بازار همچنان صعودی

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز افت قیمت را تجربه کرد و ۴۶۳,۳۰۰ (چهارصد و شصت و سه هزار و سیصد ) تومان معامله شد. ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| دلار و طلا همچنان می‌تازند

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| دلار و طلا همچنان می‌تازند

قیمت ها امروز در بازار نوسان داشتند و دلار در بازار تهران هم که رشد قیمت را تجربه کرده بود به ۱۳,۳۵۰ (سیزده هزار و سیصد و پنجاه )... ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| طلا ۱۸ عیار گران شد

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| طلا ۱۸ عیار گران شد

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز افت قیمت را تجربه کرد و ۴۶۴,۵۰۰ (چهارصد و شصت و چهار هزار و پانصد ) تومان معامله شد. ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| ترمز دلار و طلا برید

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| ترمز دلار و طلا برید

قیمت ها امروز در بازار نوسان داشتند و دلار در بازار تهران هم که رشد قیمت را تجربه کرده بود به ۱۳,۳۲۰ (سیزده هزار و سیصد و بیست ) ت... ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| بازار صعودی شد

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| بازار صعودی شد

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز افت قیمت را تجربه کرد و ۴۵۶,۷۰۰ (چهارصد و پنجاه و شش هزار و هفتصد ) تومان معامله شد. ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| سکه امامی و پوند گران شدند

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| سکه امامی و پوند گران شدند

قیمت ها امروز در بازار نوسان داشتند و دلار در بازار تهران هم که رشد قیمت را تجربه کرده بود به ۱۳,۲۹۰ (سیزده هزار و دویست و نود ) ت... ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| ریزش قیمت‌ها در بازار

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| ریزش قیمت‌ها در بازار

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز افت قیمت را تجربه کرد و ۴۵۴,۱۰۰ (چهارصد و پنجاه و چهار هزار و یکصد ) تومان معامله شد. ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| طلا سقوط کرد؛ یورو و پوند گران شدند

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| طلا سقوط کرد؛ یورو و پوند گران شدند

قیمت ها امروز در بازار نوسان داشتند و دلار در بازار تهران هم که افت قیمت را تجربه کرده بود به ۱۳,۰۴۰ (سیزده هزار و چهل ) تومان رسی... ادامه خبر

3 روز پیش

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ +جدول

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ +جدول

عمده قیمت‌ها امروز افزایش را تجربه کردند و دلار در بازار تهران هم گران شد و به ۱۳,۰۹۰ (سیزده هزار و نود) تومان رسید. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴| ترمز بازار ارز و سکه برید

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴| ترمز بازار ارز و سکه برید

عمده قیمت‌ها امروز افزایش را تجربه کردند و دلار در بازار تهران هم گران شد و به ۱۳,۰۹۰ (سیزده هزار و نود) تومان رسید. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴| شیب تند افزایش قیمت

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴| شیب تند افزایش قیمت

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز افزایش قیمت را تجربه کرد و ۴۵۴,۸۰۰ (چهارصد و پنجاه و چهار هزار و هشتصد ) تومان معامله شد. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴| طلا ۱۸ عیار گران شد

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴| طلا ۱۸ عیار گران شد

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز افزایش قیمت را تجربه کرد و ۴۵۲,۷۰۰ (چهارصد و پنجاه و دو هزار و هفتصد ) تومان معامله شد. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴| بازار طلا همچنان صعودی؛ یورو ارزان شد

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴| بازار طلا همچنان صعودی؛ یورو ارزان شد

عمده قیمت‌ها امروز افزایش را تجربه کردند و دلار در بازار تهران هم گران شد و به ۱۳,۰۹۰ (سیزده هزار و نود) تومان رسید. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴| بازار همچنان صعودی

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴| بازار همچنان صعودی

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز افزایش قیمت را تجربه کرد و ۴۵۲,۳۰۰ (چهارصد و پنجاه و دو هزار و سیصد ) تومان معامله شد. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴| شیب تند افزایش قیمت‌ها

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴| شیب تند افزایش قیمت‌ها

عمده قیمت‌ها امروز افزایش را تجربه کرد و دلار در بازار تهران هم گران شد و به ۱۳,۰۹۰ (سیزده هزار و نود) تومان رسید. ادامه خبر

تصویری


ویدئو