آرشیو مطالب مرتبط با قیمت طلا 24 عیار


11 ساعت پیش

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ +جدول

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ +جدول

قیمت‌ها امروز هم در بازار نوسان داشتند و دلار در بازار تهران ۱۲,۸۱۰ (دوازده هزار و هشتصد و ده ) تومان قیمت خورد. ادامه خبر

19 ساعت پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۴| یورو ارزان شد، سکه امامی گران

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۴| یورو ارزان شد، سکه امامی گران

قیمت‌ها امروز هم در بازار نوسان داشتند و دلار در بازار تهران ۱۲,۸۱۰ (دوازده هزار و هشتصد و ده ) تومان قیمت خورد. ادامه خبر

23 ساعت پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۴| شیب تند کاهش قیمت‌ها

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۴| شیب تند کاهش قیمت‌ها

قیمت‌ها امروز هم در بازار روند کاهشی را تجربه کردند و دلار در بازار تهران هم به ۱۲,۵۸۰ (دوازده هزار و پانصد و هشتاد ) تومان رسید. ادامه خبر

23 ساعت پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

بازار امروز شاهد نوسان عمده قیمت‌ها بود و دلار در بازار تهران هم به ۱۲,۸۰۰ (دوازده هزار و هشتصد ) تومان رسید. ادامه خبر

1 روز پیش

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز۱۳۹۸/۰۹/۲۳ + جدول

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز۱۳۹۸/۰۹/۲۳ + جدول

بازار امروز شاهد نوسان عمده قیمت‌ها بود و دلار در بازار تهران هم به ۱۲,۸۰۰ (دوازده هزار و هشتصد ) تومان رسید. ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۳| طلا و دلار سقوط کردند

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۳| طلا و دلار سقوط کردند

بازار امروز شاهد نوسان عمده قیمت‌ها بود و دلار در بازار تهران هم به ۱۲,۸۰۰ (دوازده هزار و هشتصد ) تومان رسید. ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۳| طلا ۱۸ عیار ارزان شد

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۳| طلا ۱۸ عیار ارزان شد

هر گرم طلا ۱۸ عیار افت قیمت را تجربه کرد و با ۴۴۷,۰۰۰ (چهارصد و چهل و هفت هزار) تومان در بازار معامله شد. ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۳| سقوط طلا، یور و پوند گران شدند

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۳| سقوط طلا، یور و پوند گران شدند

بازار امروز شاهد نوسان عمده قیمت‌ها بود و دلار در بازار تهران هم به ۱۳,۰۰۰ (سیزده هزار) تومان رسید. ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۳| شیب تند افزایش قیمت

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۳| شیب تند افزایش قیمت

هر گرم طلا ۱۸ عیار رشد قیمت را تجربه کرد و با افزایش سه هزار و ۲۰۰ تومانی به ۴۵۲,۷۰۰ (چهارصد و پنجاه و دو هزار و هفتصد ) تومان رسی... ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۳| طلا ترمز برید؛ سکه امامی گران شد

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۳| طلا ترمز برید؛ سکه امامی گران شد

بازار امروز شاهد نوسان عمده قیمت‌ها بود و دلار در بازار تهران هم به ۱۳,۰۵۰ (سیزده هزار و پنجاه ) تومان رسید. ادامه خبر

3 روز پیش

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ +جدول

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ +جدول

قیمت‌ها امروز در بازار کاهش پیدا کردند و دلار در بازار تهران با ۱۲,۹۱۰ (دوازده هزار و نهصد و ده ) تومان بسته شد. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۱| عقب‌نشینی شدید قیمت‌ها

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۱| عقب‌نشینی شدید قیمت‌ها

قیمت‌ها امروز در بازار کاهش پیدا کردند و دلار در بازار تهران به ۱۲,۹۱۰ (دوازده هزار و نهصد و ده ) تومان رسید. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۱| عقب‌نشینی شدید قیمت‌ها

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۱| عقب‌نشینی شدید قیمت‌ها

قیمت‌ها امروز در بازار کاهش پیدا کردند و دلار در بازار تهران به ۱۲,۹۱۰ (دوازده هزار و نهصد و ده ) تومان رسید. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۲۱| بازار کاهشی شد

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۲۱| بازار کاهشی شد

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز افت قیمت را تجربه کرد و ۴۶۰,۶۰۰ (چهارصد و شصت هزار و ششصد ) تومان ارزش گذاری شد. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۱| سقوط قیمت‌ها در بازار

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۱| سقوط قیمت‌ها در بازار

قیمت‌ها امروز در بازار کاهش پیدا کردند و دلار در بازار تهران به ۱۲,۹۰۰ (دوازده هزار و نهصد ) تومان رسید. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۱

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۱

قیمت‌ها امروز در بازار کاهش پیدا کردند و دلار در بازار تهران به ۱۳,۲۳۰ (سیزده هزار و دویست و سی ) تومان رسید. ادامه خبر

4 روز پیش

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ +جدول

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ +جدول

قیمت‌ها امروز در بازار کاهش پیدا کردند و دلار در بازار تهران با ۱۳,۲۳۰ (سیزده هزار و دویست و سی ) تومان بسته شد. ادامه خبر

4 روز پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۰|  سقوط قیمت‌ها

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۰| سقوط قیمت‌ها

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز افت قیمت را تجربه کرد و ۴۶۰,۶۰۰ (چهارصد و شصت هزار و ششصد ) تومان ارزش گذاری شد. ادامه خبر

4 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۰| شیب تند کاهش قیمت‌ها

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۰| شیب تند کاهش قیمت‌ها

قیمت‌ها امروز در بازار کاهش پیدا کردند و دلار در بازار تهران به ۱۳,۲۳۰ (سیزده هزار و دویست و سی ) تومان رسید. ادامه خبر

4 روز پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۰| قیمت‌ها صعودی شد

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۰| قیمت‌ها صعودی شد

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز افت قیمت را تجربه کرد و ۴۶۵,۴۰۰ (چهارصد و شصت و پنج هزار و چهارصد ) تومان ارزش گذاری شد. ادامه خبر

4 روز پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۰| بازار همچنان کاهشی

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۰| بازار همچنان کاهشی

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز افت قیمت را تجربه کرد و ۴۵۸,۵۰۰ (چهارصد و پنجاه و هشت هزار و پانصد ) تومان ارزش گذاری شد. ادامه خبر

4 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۰| عقب‌نشینی تند قیمت‌ها

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۰| عقب‌نشینی تند قیمت‌ها

قیمت‌ها امروز در بازار کاهش پیدا کردند و دلار در بازار تهران به ۱۳,۱۳۰ (سیزده هزار و یکصد و سی ) تومان رسید. ادامه خبر

4 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۰| سقوط بازار طلا و سکه

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۰| سقوط بازار طلا و سکه

قیمت ها امروز در بازار نوسان داشتند و دلار در بازار تهران هم ارزان شد و به ۱۳,۳۶۰ (سیزده هزار و سیصد و شصت ) تومان قیمت خورد. ادامه خبر

5 روز پیش

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ +جدول

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ +جدول

قیمت ها امروز در بازار نوسان داشتند و دلار در بازار تهران هم گران شد و به ۱۳,۵۶۰ (سیزده هزار و پانصد و شصت ) تومان قیمت خورد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو