آرشیو مطالب مرتبط با قیمت یورو


7 ساعت پیش

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ +جدول

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ +جدول

بازار امروز شاهد افزایش محسوس قیمت‌ها بود و دلار در بازار تهران هم با قیمت ۱۳,۴۵۰ (سیزده هزار و چهارصد و پنجاه تومان) بسته شد. ادامه خبر

13 ساعت پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷| ترمز بازار طلا و سکه برید

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷| ترمز بازار طلا و سکه برید

بازار امروز شاهد افزایش محسوس قیمت‌ها بود و دلار در بازار تهران هم ۱۳,۴۵۰ (سیزده هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان قیمت خورد. ادامه خبر

13 ساعت پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷| بازار طلا و ارز همچنان افزایشی

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷| بازار طلا و ارز همچنان افزایشی

بازار امروز شاهد افزایش محسوس قیمت‌ها بود و دلار در بازار تهران هم ۱۳,۴۶۰ (سیزده هزار و چهارصد و شصت ) تومان قیمت خورد. ادامه خبر

15 ساعت پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷| قیمت‌ها دوباره ترمز بریدند

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷| قیمت‌ها دوباره ترمز بریدند

بازار امروز شاهد افزایش محسوس قیمت‌ها بود و دلار در بازار تهران هم ۱۳,۵۰۰ (سیزده هزار و پانصد ) تومان قیمت خورد. ادامه خبر

17 ساعت پیش

قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷| افزایش قیمت

قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷| افزایش قیمت

صرافی ها امروز در حالی معاملات خود را آغاز کردند که دلار با رشد ۰.۴۷ درصدی به ۱۲,۹۵۵ (دوازده هزار و نهصد و پنجاه و پنج ) تومان رسی... ادامه خبر

17 ساعت پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷| شیب تند افزایش قیمت‌ها

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷| شیب تند افزایش قیمت‌ها

بازار امروز شاهد افزایش محسوس قیمت‌ها بود و سکه در بازار تهران هم ۴,۶۵۰,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد. ادامه خبر

18 ساعت پیش

قیمت دلار و یورو امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷| افزایش قیمت

قیمت دلار و یورو امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۷| افزایش قیمت

صرافی ها امروز در حالی معاملات خود را آغاز کردند که دلار با رشد ۰.۴۵ درصدی به ۱۲,۹۵۳ (دوازده هزار و نهصد و پنجاه و سه ) تومان رسید... ادامه خبر

1 روز پیش

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ +جدول

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ +جدول

قیمت ها امروز در بازار نوسان داشتند و دلار در بازار تهران هم که رشد قیمت را تجربه کرده بود با ۱۳,۳۵۰ (سیزده هزار و سیصد و پنجاه )... ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| دلار و طلا همچنان می‌تازند

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| دلار و طلا همچنان می‌تازند

قیمت ها امروز در بازار نوسان داشتند و دلار در بازار تهران هم که رشد قیمت را تجربه کرده بود به ۱۳,۳۵۰ (سیزده هزار و سیصد و پنجاه )... ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| ترمز دلار و طلا برید

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| ترمز دلار و طلا برید

قیمت ها امروز در بازار نوسان داشتند و دلار در بازار تهران هم که رشد قیمت را تجربه کرده بود به ۱۳,۳۲۰ (سیزده هزار و سیصد و بیست ) ت... ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت دلار و یورو امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| پوند گران شد

قیمت دلار و یورو امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| پوند گران شد

دلار امروز افزایش قیمت را تجربه کرد و با رشد ۱.۵۵ درصدی به ۱۲,۹۰۲ (دوازده هزار و نهصد و دو ) تومان رسید. ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| سکه امامی و پوند گران شدند

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| سکه امامی و پوند گران شدند

قیمت ها امروز در بازار نوسان داشتند و دلار در بازار تهران هم که رشد قیمت را تجربه کرده بود به ۱۳,۲۹۰ (سیزده هزار و دویست و نود ) ت... ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت دلار و پوند امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| یورو گران شد

قیمت دلار و پوند امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| یورو گران شد

دلار امروز افزایش قیمت را تجربه کرد و با رشد ۱.۵۷ درصدی به ۱۲,۹۰۴ (دوازده هزار و نهصد و چهار ) تومان رسید. ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| طلا سقوط کرد؛ یورو و پوند گران شدند

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| طلا سقوط کرد؛ یورو و پوند گران شدند

قیمت ها امروز در بازار نوسان داشتند و دلار در بازار تهران هم که افت قیمت را تجربه کرده بود به ۱۳,۰۴۰ (سیزده هزار و چهل ) تومان رسی... ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| یورو ارزان شد

قیمت دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶| یورو ارزان شد

دلار امروز افزایش قیمت را تجربه کرد و با رشد ۰.۰۳ درصدی به ۱۲,۷۰۵ (دوازده هزار و هفتصد و پنج ) تومان رسید. ادامه خبر

3 روز پیش

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ +جدول

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ +جدول

عمده قیمت‌ها امروز افزایش را تجربه کردند و دلار در بازار تهران هم گران شد و به ۱۳,۰۹۰ (سیزده هزار و نود) تومان رسید. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴| بازار صعودی شد

قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴| بازار صعودی شد

دلار امروز هم رشد قیمت را تجربه کرد و با رشد ۰.۰۵ درصدی به ۱۲,۷۰۱ (دوازده هزار و هفتصد و یک ) تومان رسید. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴| ترمز بازار ارز و سکه برید

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴| ترمز بازار ارز و سکه برید

عمده قیمت‌ها امروز افزایش را تجربه کردند و دلار در بازار تهران هم گران شد و به ۱۳,۰۹۰ (سیزده هزار و نود) تومان رسید. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت دلار و پوند امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴| یورو ارزان شد

قیمت دلار و پوند امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴| یورو ارزان شد

دلار امروز هم رشد قیمت را تجربه کرد و با افزایش ۰.۰۸ درصدی به ۱۲,۷۰۵ (دوازده هزار و هفتصد و پنج ) تومان رسید. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴| بازار طلا همچنان صعودی؛ یورو ارزان شد

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴| بازار طلا همچنان صعودی؛ یورو ارزان شد

عمده قیمت‌ها امروز افزایش را تجربه کردند و دلار در بازار تهران هم گران شد و به ۱۳,۰۹۰ (سیزده هزار و نود) تومان رسید. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴| بازار همچنان صعودی

قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴| بازار همچنان صعودی

دلار امروز هم رشد قیمت را تجربه کرد و با افزایش ۰.۰۸ درصدی به ۱۲,۷۰۵ (دوازده هزار و هفتصد و پنج ) تومان رسید. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴| شیب تند افزایش قیمت‌ها

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴| شیب تند افزایش قیمت‌ها

عمده قیمت‌ها امروز افزایش را تجربه کرد و دلار در بازار تهران هم گران شد و به ۱۳,۰۹۰ (سیزده هزار و نود) تومان رسید. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴| طلا همچنان افزایشی

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴| طلا همچنان افزایشی

عمده قیمت ها امروز در بازار افزایش یافتند و دلار در بازار تهران هم ۱۲,۹۶۰ (دوازده هزار و نهصد و شصت ) تومان معامله شد. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴|

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۴|

عمده قیمت ها امروز در بازار افزایش یافتند و دلار در بازار تهران هم ۱۲,۹۶۰ (دوازده هزار و نهصد و شصت ) تومان معامله شد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو