آرشیو مطالب مرتبط با مراحل کاشت سبزه عید به شکل موش


5 روز پیش

روش کاشت سبزه عید به شکل موش؛ حیوان سال 99

روش کاشت سبزه عید به شکل موش؛ حیوان سال 99

کاشت سبزه عید به شکل موش کار سختی نیست. تنها باید با استفاده از ابر یا اسفنج، ماکتی به شکل موش آماده کرده و از بذرهایی استفاده کنی... ادامه خبر

تصویری