آرشیو مطالب مرتبط با هرات افغانستان


1 هفته پیش

ماجرای جنجالی نصب تابلوی حجاب در هرات افغانستان

ماجرای جنجالی نصب تابلوی حجاب در هرات افغانستان

تصاویری از نوشته های تابلوی حجاب در هرات افغانستان و رابطه حجاب و پوشش اسلامی ادامه خبر

تصویری


ویدئو