آرشیو مطالب مرتبط با گلوی کودک


5 روز پیش

آموزش دقیق و کامل خارج کردن اجسام از گلوی کودک

آموزش دقیق و کامل خارج کردن اجسام از گلوی کودک

گیرکردن اجسام در گلوی کودک در حین خوردن و یا بازی کردن به مراتب اتفاق می افتد که با انجام چند حرکت و عکس العمل درست می توان شی را... ادامه خبر

تصویری