گردشگری معنوی می تواند به افراد کمک کند تا عمیق تر از زندگی لذت ببرند

منبع: همگردی

2

1402/11/8

12:06


ایرنا/ براساس آخرین گزارشات منتشر گشته، گردشگری معنوی می تواند به افراد کمک کند تا عمیق تر از زندگی لذت ببرند.

گردشگری با رویکرد معنوی به نوعی تجربه سفری با هدف تقویت و توسعه جوانب معنوی و روحی افراد است. این رویکرد معمولا با جست و جوی تجربیات عمیق و تاملی، ارتباط با محیط طبیعی یا مقدس و توسعه ذهنی و روحی در طول سفرها شکل می گیرد.

در راستای شکل گیری ادبیاتی مشترک در گردشگری، نخستین بار محققان دانشگاه علم و فرهنگ به موضوع گردشگری معنوی در سال 1394 پرداختند که منتج به برگزاری کنفرانسی در سطح بین المللی به عنوان کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت شد، اکنون قرار است چهارمین دوره این کنفرانس بین المللی با رویکرد سلامت معنوی اول اسفند 1402 در سالن همایش های بین المللی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شود.

محمد حسین ایمانی خوشخو درباره کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت اظهار داشت: موضوع معنویت در گردشگری در ابتدا به صورت نظریه مطرح شد و به آن توجه نمیشد، زیرا رویکرد مادی در گردشگری به عنوان بخش درآمدزا که تاکید بر جنبه های اقتصادی و مالی این صنعت در تمامی کشورها دارد، بسیار پررنگ بود اما از بعد معنوی و نگاه روحی و روانی که عامل اصلی سفر هم همان بعد معنوی است، نظریه گردشگری و معنویت مطرح شد و در یک دهه اخیر محققان در این زمینه مقالات بسیاری منتشر کردند.

گردشگری معنوی می تواند به افراد کمک کند تا عمیق تر از زندگی لذت ببرند

دبیر چهارمین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت تصریح کرد: طی جلسات متعددی که داشتیم در نهایت توانستیم نظرات اشخاص حقیقی و حقوقی که جنبه ارزشی داشتند را با ارائه مستندات دینی و فرهنگی، جلب کرده و این نگاه منفی به گردشگری را تغییر دهیم تا جایی که امروزه نگاه مجامع دینی و مذهبی ما به گردشگری متفاوت و مثبت هم شده است.

ایمانی خوشخو افزود: دومین نگرش مثبتی که میتوان از خروجی های این کنفرانس ارزیابی کرد، حضور و همکاری دستگاه ها و توجه به موضوع در اسناد بالادستی است که امروز می بینیم در برنامه هفتم توسعه به بحث گردشگری توجه ویژه ای شده است، به خصوص در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به این موضوع نگاه متفاوتی بوجود آمد و همچنین پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری نیز همکاری های خوبی داشت.

رئیس پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی خاطرنشان کرد: کنفرانس گردشگری و معنویت باعث شکل گیری ادبیاتی مشترک در این حوزه شد تا جایی که در دانشگاه ها و پایان نامه ها نیز این رویکرد خود را نشان داد و نگاهی که گردشگری معنوی را مترادف گردشگری مذهبی تلقی میکرد، با وجود این نظریه تغییر پیدا کرد.

دبیر چهارمین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت درباره دلایل انتخاب محورهای کنفرانس تاکید کرد: چهارمین دوره کنفرانس با رویکرد سلامت معنوی برگزار می شود تا رابطه بین گردشگری معنوی و سلامت را نشان دهیم. همچنین از دیگر محورهای جانبی موضوع سلامت جوانان و خانواده و جامعه مدنظر بود، زیرا این سه از هم جدا نیستند و می توانند یکدیگر را تحت تاثیر قرار دهند. به طور کلی، گردشگری معنوی می تواند به افراد کمک کند تا از زندگی عمیق تری لذت ببرند، ارتباطات معنوی و روحی خود را تقویت کنند و به عنوان یک فرآیند توسعه شخصی عمل کند و به تبع جامعه از آن سود ببرد.

گردشگری معنوی می تواند به افراد کمک کند تا عمیق تر از زندگی لذت ببرند

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو