فتوای رهبر انقلاب در پاسخ به استفتای رقص محلی زن و مرد!

منبع: ساعد نیوز

1

1402/11/9

10:35


ساعد نیوز: رهبر معظّم انقلاب به استفتائی دربارۀ رقص محلی پاسخ فرمودند.

فتوای رهبر انقلاب در پاسخ به استفتای رقص محلی زن و مرد!

به گزارش سایت خبری_تحلیلی ساعد نیوز به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت العظمی امام خامنه ای، پاسخ ایشان به سوال آیا رقص محلی در عروسی ها جایز است؟ شرکت در این مجالس چه حکمی دارد؟ را مشاهده میفرمایید.

ج. رقص مرد بنا بر احتیاط واجب حرام است و رقص زن برای زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق کند مثل این که جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است؛ در غیر این صورت هم اگر به گونه ای باشد که باعث تحریک شهوت شده و یا مفسده ای بر آن مترتب شود و یا همراه با فعل حرام (مانند موسیقی و آواز حرام) باشد یا مرد نامحرمی حضور داشته باشد، حرام است؛ و در حکم فوق تفاوتی بین مجلس عروسی و غیر آن نیست و شرکت در مجالس رقص هم اگر به عنوان تأیید کار حرام دیگران محسوب شود و یا مستلزم کار حرامی باشد جایز نیست و در غیر این صورت اشکال ندارد.

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو