دست خط خرچنگ قورباغه دانش‌آموز، معلم را عصبانی کرد + فیلم

1

1402/11/9

11:48


کلیپی از دست خط عجیب و غریب و خرچنگ قورباغه یک دانش آموز در فضای مجازی در برگه امتحان مورد توجه قرار گرفته است.

دست خط خرچنگ قورباغه دانش‌آموز، معلم را عصبانی کرد + فیلم

کلیپی از دست خط عجیب و غریب و خرچنگ قورباغه یک دانش آموز در فضای مجازی در برگه امتحان مورد توجه قرار گرفته است.

در این فیلم دیده می‌شود که دانش آموز به قدری عجیب و غریب و ناخوانا پاسخ سوالات را داده که معلم و هیچ کدام از دیگر دانش آموزان قادر به خواندن پاسخ‌ها نیستند.

به نظر می‌رسد دانش آموز تنها به سیاه کردن صفحه امتحان پرداخته و عملاً جملات نامفهومی را نوشته است.

نظرات


تصویری


ویدئو