استاد پیشکسوت صنایع دستی در تهران شیشه گری می کند

منبع: همگردی

1

1402/11/9

19:38


خبرگزاری مهر/ براساس آخرین خبرهای بدست آمده، استاد پیشکسوت صنایع دستی در تهران شیشه گری می کند.

هنر و صنعت آبگینه یا شیشه و بلور قدمتی 200 ساله در شهر تهران دارد. یکی از قطب های این هنر در تهران برند بلور و شیشه بختیاری و کارگاه آن است که خود یکی از قطب های گردشگری شهرری نیز به شمار می آید.

استاد پیشکسوت صنایع دستی در تهران شیشه گری می کند

شیشه گری دستی بختیاری با مدیریت آقای علی بابا بختیاری واقع در شهر ری در سال 1352 تأسیس شد. استاد بختیاری یکی از هنرمندان پیشکسوتی است که در هنر شیشه گری دستی بر آتش دارد.

وی کارش را از هشت سالگی در شهر تویسرکان و کارگاه استاد غلامحسین همدانی با ساخت شیشه چراغ نفتی یا لوله های لامپ آغاز کرد و در سن 15 سالگی به استادکار ماهری تبدیل شد.

وی همچنین تاکنون رنگهای متعدد زیادی را وارد هنر شیشه گری کرده و فرمول ساخت آن را در اختیار دارد. شیشه هایی که او می سازد، رنگ پریدگی ندارند و مقاوم هستند. وی با وجود اینکه پیشنهاد مهاجرت داشته، هنوز در استان تهران و در کارگاهش مشغول شیشه گری است و هنرش را به خارج از کشور ارسال می کند.

استاد پیشکسوت صنایع دستی در تهران شیشه گری می کند

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو