عقدنامه امیرکبیر با خواهر ناصرالدین شاه +عکس

منبع: ساعد نیوز

1

1402/11/10

11:11


ساعد نیوز: تصویری نایاب از سند ازدواج امیرکبیر با خواهر ناصرالدین شاه با 1متر و31 سانتی متر طول و 93 سانتی متر عرض در نوع خود عجیب و قابل تامل است!

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو