توصیه هایی درباره "ویروس HPV" + عکس نوشت و اینفوگرافیک

1

1402/11/10

12:00


به گزارش مفدا دزفول، انجمن علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول(ایمسا) توصیه هایی درباره "ویروس HPV" به صورت عکس نوشت و انیفوگرافیک همراه با توضیح تهیه و منتشر نمود. همه ما تا حدودی با ویروس HPV آشنایی داریم. اما آیا می‌دانیم با فردی که آلوده است، چطور باید برخورد کنیم؟ برخوردهای نامناسب در چنین شرایطی می‌تواند: ۱. رفتار پرخطر برای خودمان باشد و سلامت مان تهدید شود. ۲. بی‌اعتمادی برای مراجعه‌کنندگان ساخته شود و حس امنیت کافی برای در میان گذاشتن بیماری‌شان با کادر درمان را نداشته باشند. بنابراین بهتر است که ابتدا روش‌های انتقال این ویروس را یاد بگیریم و سپس راهکارهایی برای پیشگیری هنگام برخورد با فرد آلوده را بیاموزیم. انجمن علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، توصیه های درباره "ویروس HPV" تهیه و منتشر نمود انجمن علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، توصیه های درباره "ویروس HPV" تهیه و منتشر نمود انجمن علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، توصیه های درباره "ویروس HPV" تهیه و منتشر نمود انجمن علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، توصیه های درباره "ویروس HPV" تهیه و منتشر نمود انجمن علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، توصیه های درباره "ویروس HPV" تهیه و منتشر نمود

توصیه هایی درباره "ویروس HPV" + عکس نوشت و اینفوگرافیک

به گزارش بهداشت نیوز، انجمن علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول(ایمسا) توصیه هایی درباره "ویروس HPV" به صورت عکس نوشت و انیفوگرافیک همراه با توضیح تهیه و منتشر نمود.

همه ما تا حدودی با ویروس HPV آشنایی داریم. اما آیا می‌دانیم با فردی که آلوده است، چطور باید برخورد کنیم؟

برخوردهای نامناسب در چنین شرایطی می‌تواند:

۱. رفتار پرخطر برای خودمان باشد و سلامت مان تهدید شود. ۲. بی‌اعتمادی برای مراجعه‌کنندگان ساخته شود و حس امنیت کافی برای در میان گذاشتن بیماری‌شان با کادر درمان را نداشته باشند. بنابراین بهتر است که ابتدا روش‌های انتقال این ویروس را یاد بگیریم و سپس راهکارهایی برای پیشگیری هنگام برخورد با فرد آلوده را بیاموزیم.

انجمن علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، توصیه های درباره

انجمن علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، توصیه های درباره

انجمن علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، توصیه های درباره

انجمن علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، توصیه های درباره

انجمن علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، توصیه های درباره

نظرات


تصویری


ویدئو